Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ РАЗДАВА САМО ПОЛОВИНАТА ОТ ПЕЧАЛБАТА СИ

Акционерите на Обединена българска банка ще получат по 32 стотинки за всяка своя акция, която е с номинал 1 лев. Подобна възвръщаемост от 32% е повече от добра, като се има предвид, че депозитите и влоговете носят доход до 6% годишно; инвестициите в държавни ценни книжа - малко над 5 процента, а в ипотечните облигации - до 8 процента. Тези сравнения обаче едва ли ще стоплят сърцата на гражданите и фирмите, притежаващи общо 0.1% от капитала на банката. Особено след като стана известно, че ще бъде разпределена само половината от чистата й печалба за 2003-а, която е 48.81 млн. лв., и 50% от останалата от минали години - 102.79 хил. лв. (формирана след преоценката на дълготрайните й материални активи), ще бъдат раздадени като дивидент. Общото събрание на акционерите на ОББ, което се проведе на 2 март 2004 г., реши другата половина от печалбата, или 24.46 млн. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. Целта е по този начин да бъде увеличен собственият капитал на кредитната институция до 290 млн. лева. Що се отнася до дивидента, лъвският пай от него, и по-точно 21.74 млн. лв., ще влязат по сметките на Национална банка на Гърция, която е собственик на 88.9% от акциите на ОББ, 2.46 млн. ще получи ЕБВР, притежаваща 10% от капитала, а останалите 24.6 хил. лв. ще бъдат разпределени между няколкото десетки дребни акционери. Описаната по-горе подялба на печалбата е наложена именно от двамата големи акционери - Национална банка на Гърция (НБГ) и ЕБВР. Увеличението на собствения капитал ОББ на практика повишава цената и на техните акции в нея. Двете банки - гръцката и европейската, винаги могат да продадат своите дялове или част от тях и да спечелят пари от повишената им стойност. В крайна сметка шефовете на Национална банка на Гърция могат да са напълно доволни от инвестицията си в ОББ. Когато през юли 2000 г. те платиха за 88.9% от акциите й 206 млн. щ. долара, председателят на управителния съвет на НБГ Теодорос Карадзас заяви в интервю за в.БАНКЕРЪ, че очаква всяка година по 12% възвръщаемост върху собствения й капитал. Мениджърите на ОББ - Стилиян Вътев, Радка Тончева и Христос Кацанис, успяват да се справят с тази задача. За 2003 г. банката отчита 18.4% възвръщаемост, а за 2002-ра този показател бе 13.2 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във