Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ПУСКА ОБЛИГАЦИИ ЗА 40 МЛН. ЛЕВА

Обединена българска банка ще пусне на пазара нова емисия от облигации. Параметрите й ще бъдат уточнени на специално свикано общо събрание на 9 юли 2004 година. Вестник БАНКЕРЪ научи, че емисията, която ОББ смята да пласира, е доста голяма - не по-малко от 40 млн. лева.Облигациите ще са с петгодишен срок на погасяване и за разлика от първата емисия, която банката издаде през 2002 г., ще са обезпечени с ипотека. По този начин мениджърите на банката се надяват да направят книжата по привлекателни за клиентите и да могат да ги пласират при сравнително по-ниска лихва. Колко ще бъде тя? Засега това е една от тайните, които мениджърите на ОББ не смятат да разкриват.Веднага след като банката пласира въпросните облигации, тя ще трябва да задели 4% - минимум 1.6 млн. лв. от набраните от продажбата им приходи, като задължителни минимални резерви по сметката си в БНБ. Въпреки това утежнение, което БНБ въведе за привлечените за срок над две години средства, с цел да ограничи ръста в кредитирането, емитирането на банкови облигации става все по-предпочитан начин за набиране на финансов ресурс. Причината е, че за разлика от депозитите на фирмите и гражданите, които клиентите във всеки момент могат да си изтеглят, собствениците на облигации не могат да си вземат парите от банката, която е издала ценните книжа, преди датата на падежа им. Единственият начин държателите на облигации да си получат предварително вложените в тях пари е, като ги продадат на друг инвеститор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във