Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ПРОДАДЕ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБЕН ДЛЪЖНИК ЗА 2.5 МЛН. ЛЕВА

ОББ продаде на 16 декември 2003 г. русенския завод за яйца и бройлери Галус импекс на фирмата Бисер Олива 98. Купувачите са платили на банката 2.5 млн. лв. - сума, която изцяло покрива вземанията й от Галус Импекс. Собственик на Бисер Олива 98 е дружеството Градус на братята Иван и Лука Ангелови. Те притежават мелници, птицекланици и други предприятия от хранително-вкусовата промишленост. ОББ е дългогодишен кредитор на русенския завод за яйца и бройлери и му е отпуснала общо четири кредита - за инвестиции и за оборотни средства. Те са обезпечени с активи на Галус Импекс и с особен залог върху предприятието.В началото на 2003-а бизнесът на завода започва да запада, финансовите му показатели се влошават и той натрупва 4.2 млн. лв. просрочени дългове към банката, към НОИ, към доставчици и към персонала. По тази причина банката пристъпва към усвояването на особения залог. На 15 октомври 2003-а ОББ назначи в русенското предприятие свой управител - Мариян Йорданов. За два месеца той успя да плати част от дълговете на Галус Импекс към НОИ и към работниците, а тези дни със съгласието на ОББ продаде завода на Бисер Олива 98.

Facebook logo
Бъдете с нас и във