Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ ПРОДАДЕ ДЪЛГА НА СВИЛЕНГРАДСКАТА КОПРИНА

Поредната кредитна драма се стовари на главата на ОББ, след като банката продаде на Група технология на металите - Ангел Балевски АД - собственост на Красимир Дачев, вземането си за 2.5 млн. лв. от свиленградския завод за вискоза Коприна. Сделката предизвика остра реакция от страна на досегашния изпълнителен директор на завода Велик Димитров, който на 22 юли даде специална пресконференция по случая и обвини банката, че не е защитила интересите на клиента си - Коприна АД. Пред журналистите Димитров заяви, че предприятието е погасявало редовно задълженията си към банката до май, когато заради гръмотевична буря изгаря електрониката, управляваща машините. Поради това производственият процес е спрял и Коприна АД е просрочила плащането на две вноски по кредита. Димитров се ожали пред медиите не само в качеството си на изпълнителен директор, но и като контролиращ дейността на Коприна АД. Всъщност 82.72% от акциите на завода са били притежание на ЕТ Велина - Величка Димитрова - съпруга на Велик Димитров.Оплакването на бившия вече шеф на Коприна АД прозвуча съвсем чистосърдечно и заслужава вниманието на медиите, ако наистина предприятието бе просрочило задълженията си заради производствената авария. Изпълнителнителните директори на ОББ Стилиян Вътев и Радка Тончева, както и собственикът на Група технология на металите - Ангел Балевски АД - Красимир Дачев, обаче са категорични, че Коприна АД е имала необслужвани задължения още преди токовия удар. Според тях през март 2003-а дружеството е имало неплатени задължения към доставчици за 721 хил. лева. От тях над 390 хил. лв. са към Свилоза, твърди председателят на съвета на директорите му Красимир Дачев. Още през март 2003 г. заведох изпълнително дело срещу Коприна АД, което е нередовен длъжник на Свилоза, съобщи Дачев.От ОББ напомниха, че Коприна АД си е плащала лихвите, но не и главницата по заема. Предприятието не е платило първата вноска от 500 хил. лв., която е трябвало да бъде направена в началото на април. Не са преведени пари и за погасяването на втората вноска от 500 хил. лв., която трябвало да бъде направена на 10 май. Десет дни по-късно кредитният комитет на ОББ взема решение да направи целия дълг предсрочно изискуем. Мотивите са: влошаващо се финансово състояние, две просрочени погасителни вноски, увеличаване на задълженията на Коприна към доставчици и изпълнителното дело, заведено от Свилоза. На 25 май 2003 г. Красимир Дачев предлага на ОББ да откупи дълга на Коприна. Два дни по-късно машините на свиленградското предприятие са извадени от строя от токов удар. Едва тогава Велик Димитров моли банката да разсрочи дълга на Коприна. Шефовете на ОББ обаче преценяват, че дори и да преструктурират дълга, предприятието няма да се вдигне на крака. Затова те го продават на Група технология на металите - Ангел Балевски АД, което веднага плаща 5% от задълженията към ОББ и се ангажира да погаси целия дълг в рамките на една година. Заедно с вземането от Коприна АД банката е прехвърлила и обезпечението по него, а то е особен залог върху самото текстилно предприятие. На 6 юли 2003-а купувачът на дълга на Коприна АД е поискал текстилното предприятие да бъде обявено в несъстоятелност. Заедно с това Група технология на металите - Ангел Балевски АД е поискала да й бъде предоставен контролът върху предмета на особения залог - предприятието Коприна.В момента в завода има ревизия. От 532 тъкачни стана са останали 116, останалите са демонтирани и изнесени в Турция. За мен обаче е важно предприятието да започне да работи и да прави пари - каза за БАНКЕРЪ Красимир Дачев. Според него до края на юли предприятието ще заработи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във