Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ и СИБАНК обединиха три клона

СИБАНК и ОББ започнаха да обединяват клоновата си мрежа. Първите общи клонове, които от тази седмица обслужват клиенти на двете банки, са в София, в Банско и в Севлиево. В София общият клон се намира на бул. „Мария Луиза“ № 70, където имаше клон на ОББ, в Банско - на ул. „Пирин“ № 7 в клон на ОББ, и в Севлиево - на ул. „Никола Генев“ № 15, също в клон на ОББ.

Поетапно през следващата година ще бъдат обединени всички офиси на двете банки, а клиентите им ще могат да получат актуална информация за това или в самите обекти, или на телефоните за връзка и на уебсайтовете им.  Всички обединени клонове ще продължат да предлагат всички досегашни продукти и на двете банки.  Самостоятелните клонове на СИБАНК и на ОББ ще продължат да предлагат само услугите съответно на едната или на другата до тяхното обединяване.

Всички служители на предишните отделни клонове ще продължат да работят в новите обединени клонове. Служителите на СИБАНК ще  обслужват клиентите на СИБАНК, а служителите на ОББ ще продължават да обслужват клиентите на ОББ.

Изборът на обединените клонове се основава на критерии за ефективност на работния процес и за удобството за клиентите, включително най-добра и ключова локация, големина и разположение на клона и на самото помещение. Всички общи обекти ще бъдат обозначени с отличителни надписи СИБАНК и ОББ, за да бъдат улеснени клиентите.

След придобиването на ОББ от белгийската банково-застрахователна група KBC през юни тази година, ОББ и СИБАНК продължават да функционират като две отделни структури до юридическото им сливане, което ще бъде в началото на 2018 г., когато вече ще предлагат еднакви услуги и продукти на клиентите си под едно име - ОББ.

Фактическото сливане на СИБАНК и ОББ се очаква да стане през следващата година. В момента текат оценки на двете банки, на базата на които ще бъдат уточнени финансовите показатели при сливането им, след което за него ще се иска одобрение от БНБ

Заедно СИБАНК, ОББ, дъщерните й дружества и ДЗИ стават най-голямата банково-застрахователна група в България и един от основните пазари за "КВС Груп". "КВС Груп" вече е активна и на лизинговия пазар, на пазара на управление на активи и факторинг в България, като предлага на своите клиенти пълния набор от финансови услуги. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във