Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ БАЕ ЗА УСПЕШНА ПРОДАЖБА НА АКТИВИТЕ НА СЛИВЕНСКОТО ДИНАМО

Италианската фирма Миролио вероятно ще купи административните помещения и най-голямото производствено хале на сливенския завод за електродвигатели Динамо, който бе обявен в несъстоятелност на 21 март 2003 година. Двете сгради заедно със земята, върху която са изградени, както и машините и съоръженията в халето ще бъдат предложени на търг, който ще се проведе на 3 ноември. Оценката им е 12 млн. лв. и направените за тях оферти не могат да бъдат по-ниски от 75% от тази сума. Предложените на търг активи на Динамо са заложени в полза на основния й кредитор ОББ, на която фалиралото предприятие дължи 4.5 млн. щ. долара. Ако залогът бъде продаден, получените пари ще влязат по сметката на синдика на завода Снежина Маджарова, която пък ще трябва да преведе в полза на ОББ такава сума, която да покрие дълговете на предприятието към кредитната институция. По този начин банката ще може да приключи мъчителните си взаимоотношения със сливенската фирма.Драмата с дълга на Динамо започна през 1998-а - година след като по линията на масовата приватизация 67% от капитала на предприятието попаднаха в ръцете на контролираната от Николай Банев АКБ Корпорация. Същата година предприятието спря да обслужване дълга си и започна изтощителна юридическа война със своя кредитор. След близо пет години съдебни дела, които преминаха през всички съдебни инстанции, Динамо бе обявен в несъстоятелност по искане на своя кредитор от Сливенския окръжен съд.Според финансисти, познаващи сливенския завод за електродвигатели, имуществото му, което ще се продава на търг на 3 ноември, формира около две трети от активите му. Фирмата, която го закупи, ще има възможност, ако желае, бързо да възстанови основното производство. В Сливен обаче се коментира, че има вероятност на обявения на 3 ноември търг да не се явят кандидати. Това ще накара синдика Снежина Маджарова да намали цената на продаваното имущество и да обяви повторен търг за него, при който условията ще са много по-изгодни за потенциалните купувачи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във