Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ОББ АТАКУВА С ДЪЛГОСРОЧНИ АВТОКРЕДИТИ

ОББ вече предлага най-дългосрочния кредит за покупка на автомобили, като залог по него е единствено закупуваното превозно средство. ОББ финансира до 80% от цената на колата, но не повече от 50 хил. лева. Останалите пари клиентът трябва да осигури от собствения си джоб. Процедурата по одобряването на кредита е опростена, като от лицето се изисква служебна бележка от работодателя и специално заявление. В него той трябва да опише подробно какви доходи получават членовете на семейството му, притежава ли движима и недвижима собственост и каква. Срокът от подаването на заявлението до одобряването на финансирането е пет работни дни. При отпускане на най-дългосрочния заем за покупка за автомобил - 5 години, банката начислява годишна лихва от 14 процента. За покупка на Фиат Пунто например, чиято базова цена е 18 666 лв., след като се приспадне 10% отстъпка, която дава фирмата вносител, кредитоискателят трябва да си осигури първоначално 3360 лв. и в продължение на пет години да плаща по 312.71 лв. на месец. Допълнителните разходи за клиента са плащането на застраховка Гражданска отговорност и Авто каско към ДЗИ, такси за маркировка и за монтиране на аларма. Освен това ОББ събира 20 лв. за обработка на документите по заема и начислява еднократна комисиона за обслужване на кредита в размер на 2% от размера му. Банката има изискване към кредитоискателите погасителната вноска да не надхвърля 50% от общия доход на домакинството. Освен това за всеки член от семейството трябва да остава не по-малко от една и половина минимална работна заплата, т.е. 150 лева. ОББ все още е в процес на договаряне с автовносителите, като с двама от тях вече е подписала споразумения - ТМ Ауто и Ауто Италия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във