Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НУЖЕН Е ЗАКОН ЗА БАНКОВИТЕ ЛИХВИ

Сузане Декер, изпълнителен директор на ПроКредитБанк, пред в. БАНКЕРЪГ-жо Декер, банката, която ръководите, е специализирана за кредитиране на микро-, малки и средни предприятия. Съумяват ли българските предприемачи да защитят проектите си, за които искат заеми?- Банката не изисква от клиентите си предварителни бизнес планове. Предприемачите идват при нас с намерението да започнат или да разширят бизнеса си. Разказват ни за какво точно им е необходим заемът. Смятаме, че предварителният бизнес план би ги затруднил излишно. Защото или ще платят на някоя консултантска фирма, за да им го направи според предписанията, или ще трябва да попълват от а до я формуляр на банката. И в двата случая данните, които ще ни предоставят, няма да имат много общо с действителността. Затова кредитните експерти на банката, след като разговарят с клиента, отиват на място да се запознаят с работата на фирмата му. Често се оказва, че бизнесът на човека е комбиниран - доскоро само е продавал определена стока, но е решил и сам да започне да я произвежда. Има нужда от пари, за да купи оборудване или земя, на която ще построи цеха или фабриката си. Той знае много добре какво точно иска, обмислил е детайлите. След като ни покаже предварителния договор за покупка на машините или на земята, заедно уточняваме реализацията на бизнес идеята, правим изчисления, прогнози и заключения.Има ли стопански сектори и ниши, в които ПроКредит Банк отказва да инвестира, защото са по-рискови?- Никого не връщаме. Най-малкото, което можем да направим, е да изслушаме клиента. Ако бизнес проектът му е законен и в него има рационалност в идеята, правим възможното, за да го подкрепим. Банката работи с над 40 000 клиенти, от които 30 000 са предприемачите и фирмите. Всички те имат малък или среден бизнес. Нямаме ограничения за стопанските сектори, в които клиентите ни искат да се реализират - от търговия, производство, услуги и туризъм до селско стопанство и строителство. Случва се например продавач на обувки, който от години купува стока от италиански производител и е запознат с тънкостите в бранша, да реши сам да произвежда обувки. От търговията е събрал малко пари, но му трябва допълнителен ресурс. Идва при нас, ние му подаваме ръка и не след дълго той организира производство. Обувките му не са по-лоши от италианските и дори ги изнася за Италия. ПроКредит Банк все още е твърде млада банка - само на три години е. Но вече е достатъчно позната на предприемачите. Стремим се да повишаваме присъствието си както чрез реклама, така и чрез разширяване на клоновата мрежа. Досега имаме 33 клона, но в края на годината ще са четиридесет. А през следващата 2005 г. планираме да станат четиридесет и осем. Много важно е банката да е близо до дома или офиса на клиента, за да му е по-удобно.Неотдавна бяхте във Франкфурт за съгласуване на плановете на банката за следващата година с акционерите. Какви са новините оттам?- Във Франкфурт е седалището на фонда IMI, който мениджира банката. Акционерите на ПроКредит Банк са общо шест: Международната финансова корпорация, която е част от Световната банка; Европейската банка за възстановяване и развитие; Германската агенция за инвестиции и развитие, която е 100% собственост на държавната банка на Германия - Ка Еф Ве; Международният микроинвестиционен фонд във Франкфурт на Майн; Комерцбанк и Интернационале проджект консулт (Internationale Projekt Consult ) - дружество за управление на проекти и за създаване на микрофинансиращи институции.И все пак какви са плановете ви за следващата година?- Ще продължим да развиваме дейността си по досегашната скала от приоритети - обслужване на малкия и средния бизнес, услуги за частни лица и корпоративно банкиране. Убедени сме, че микро-, малките и средните предприятия създават най-голям брой работни места и имат най-голям икономически принос за развитието на страната.- Имате ли проблеми с погасяването на отпуснатите от вас кредити? Какъв е процентът на лошите заеми?- Да, имаме лоши кредити, но са съвсем малко - само 0.5 от нашите клиенти, това означава, че един на всеки 200 клиенти има временни трудности да обслужва кредита си. Българските предприемачи са коректни платци и са лоялни към банката, която им отвръща с уважение и респект. Ние не само кредитираме техния бизнес, но и следим развитието им, грижим се и ги подпомагаме с каквото можем. Кредитната надпревара между банките в България безпокои както БНБ, така и Международния валутен фонд. Как приемате ограниченията, които БНБ налага върху кредитирането?- Тъкмо получих известието от БНБ за новите кредитни рестрикции. Те вече бяха предизвестени, нямаше изненада. Лично аз смятам, че намаляването на кредитите е икономически обосновано, защото големият кредитен щурм пречи на устойчивото развитие. Колкото повече пари се съсредоточават в частния сектор и в населението, толкова повече нараства вносът. Колкото повече кредити се вземат, толкова повече се увеличават покупателната способност, търсенето, потреблението. Когато обаче вносът е по-голям от износа, ножицата се разтваря и говорим за търговски дисбаланс. За България той е твърде голям - минус 8% от брутния вътрешен продукт, което не е добре за страната. В такъв момент се наблюдава и висок натиск върху инфлацията. При рязко покачване на търсенето и при едно и също предлагане обикновено скачат цените. Увеличаването им вече е факт. Доскоро си купувах чаша капучино за 50 ст., сега е двойно по-скъпо. Инфлацията за тази година по прогнозни данни ще бъде над 6%, но колеги смятат, че ще е значително по-висока. И тъй като страната е във Валутен борд, Международният валутен фонд настоява за снижаване темпа на кредитирането, а БНБ предприема съответните мерки. Смятате ли, че те ще дадат резултат?- Предполагам, че новите рестрикции ще окажат въздействие върху кредитната експанзия. Централната банка предприе и още една много важна стъпка за банковия бизнес - беше активиран централният кредитен регистър. Той ни предпазва да не даваме заеми на недобросъвестни клиенти. Вече можем да правим справки за всеки клиент дали е изряден платец, дали има кредити в други банки, които не обслужва.Това, което все още липсва на финансовия пазар в България, е създаването на механизми за по-голяма прозрачност при рекламирането на лихвите по заемите. Няма нито закон, нито наредба, които да формулират кредитната цена. В Германия, в Англия има закони, които определят ефективната лихва. И всички са задължени да ги спазват. Така се постига прозрачност, която е необходима за доверието в банките. На финансовия пазар в България сега масово се рекламират ниски лихви, но в действителност клиентите плащат много по-висока от обявената цена. Защото никой не говори за съпътстващите заема банкови такси и комисиони. Създава се впечатление за ниски лихвени нива на пазара, а всъщност тенденцията е тъкмо обратната - лихвите да се повишават. Надявам се Централната банка скоро да създаде регламент за кредитните лихвени нива и за кредитната ефективност. Как новите рестрикции ще повлияят на бизнеса на ПроКредит Банк? - Както казах, те бяха предизвестени и банките, всяка за себе си, своевременно са взели мерки. При всички случаи кредитите ще поскъпнат, за да могат банките да покриват разходите си. И така ще станат по-малко атрактивни за клиентите, броят им ще намалее. Такава е идеята на кредитните рестрикции. За ПроКредит Банк мерките на БНБ също означават повече разходи и по-малко печалба. Но тъй като нашите акционери дават приоритет на кредитирането на малкия и средния български бизнес пред печалбата, то ние ще продължаваме да даваме изгодни заеми на предприемачите, защото така те ще инвестират в развитието на икономиката. Тук сте повече от година, адаптирахте ли се вече към българските условия? Как се разтоварвате от напрегнатата работа в банката?- Много обичам да пътувам. През уикендите често грабвам колелото си, маскирам се като спортист и обикалям съседните на София села и местности. Имам хоби да събирам туристически пътеводители, дори от страни и места, в които не съм била, но мечтая да посетя. Вече имам добри приятели българи, включително сред колегите в банката. Чувствам се уютно в София. Определено извадих късмет, като получих възможност да работя и да живея в България. Стремя се колкото мога повече да обикалям страната и да опознавам българите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във