Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВИЯТ ДАНЪК ПЕЧАЛБА МИНА ПРЕЗ ТРИ ЧЕТЕНИЯ

Законът за корпоративното подоходно облагане се изравни с конституцията, след като се наложи промените в него да бъдат гласувани на три четения от парламента. По искане на председателя на Народното събрание Огнян Герджиков част от новите текстове бяха върнати на бюджетната комисия за доработка и се наложи прегласуването им в пленарната зала. До този прецедент се стигна поради сложната материя, оказала се напълно неразбираема за повечето от депутатите. Конкретно Герджиков поиска да се прередактират и направят по-ясни някои от разпоредбите на чл. 23, който урежда преобразуването на финансовия резултат и е най-важният в ЗКПО. Единственият, който защити авторите на промените, бе бившият финансов министър Муравей Радев. По-добре разпоредбите да са сложни за депутатите, но да са разбираеми от тези, които ще ги прилагат, заяви той.На трето четене бе гласувано и облагането на стопанската дейност на бюджетните предприятия с данък върху приходите (4%), вместо с налог върху печалбата, който е 19.5 процента. Причината за отлагането му бе мнението на Муравей Радев, че подобно облагане е несправедливо за ведомства, чиято стопанска дейност не е на печалба. За приходи от такава дейност при тях се смятат както постъпленията от наеми, така и от почивни бази, ведомствени заведения за хранене и т.н. Почивните бази на правителството и парламента обаче няма да плащат никакъв данък, тъй като двете институции не са бюджетни предприятия, а органи на власт. През тази година стопанските приходи на ведомствата са били 75 млн. лв., а платеният данък - 4.5 млн. лева.На поправителен през бюджетната комисия ще мине и проектозаконът за местните данъци и такси. След одобрението му на второ четене в комисията изненадващо бе предложено тя да разгледа и една идея на Мирослав Севлиевски и група депутати. Те искат да се регламентира разпределението на приходите от курортната такса, като парите се използват приоритетно за финансиране на инфраструктурата и информационните туристически центрове. Заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев възрази срещу ограничаването на правото на кметовете да се разпореждат с постъпленията от въпросната такса. Според него това ще доведе до недостиг в общинските бюджети от 8 млн. лева. Депутатите от опозицията, както и независимият народен представител Румяна Георгиева пък остро се противопоставиха на опита да се предлагат подобни поправки, след като проектът вече е одобрен. Гласуването на текста бе отложено.Промените в законите за местните данъци и такси, за акцизите и за облагане на доходите на физическите лица ще бъдат гласувани в пленарната зала на извънредно заседание на парламента на 9 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във