Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВИ ЛИЦА В МЕНИДЖМЪНТА НА СИБАНК

СИБАНК може да претендира за първото място сред кредитните институции по най-чести промени в мениджърския си екип. За половин година от ръководството й излязоха четирима души - Георги Прохаски, Росица Лисичкова, Владимир Георгиев и Станислав Дерлипански. Единственият шеф, който в момента има право на подпис в банката, е председателят на управителния й съвет и изпълнителен директор Васил Симов. Другият изпълнителен директор Алипи Алипиев е в отпуск и след изтичането му и той ще напусне институцията. За да не спира нейната работа, задължителният по Закона за банките втори подпис се полага от един от двамата прокуристи - Христина Филипова или Деян Станчев, които не са членове на управителния съвет. В началото на септември мениджърският екип на СИБАНК бе попълнен с Данаил Каменов, който получи от подуправителката на БНБ Емилия Миланова сертификат за член на управителния съвет. Новата му длъжност обаче не му дава право на подпис. Каменов работи в кредитната институция от 1996 г., когато тя се наричаше Българо-руска инвестиционна банка, и достига до длъжността началник на управление Корпоративни финанси. В края на 2000 г. той влиза в съвета на директорите на Съобщителна техника АД, чийто акционер - дружеството Катекс е един от акционерите на СИБАНК. (През февруари 2000 г. Съобщителна техника плати 5.5 млн. лв. за покупката на благоевградския Завод за съобщителна техника, обособена част от Инкомс телеком холдинг.) Каменов участва като представител на банката и в мениджмънта на Деспред и Индустриалконтрол. Двете фирми са длъжници на СИБАНК и са свързани с нейни бивши и настоящи акционери.Човекът, който ще подписва документите заедно с Васил Симов или с един от двамата прокуристи, е Владимир Пенчев. Той ще получи това право, след като от Централната банка му издадат сертификат за изпълнителен директор. Пенчев има интересна кариера. Достатъчно е да се спомене, че през декември 1989 г., с указ на тогавашния президент Петър Младенов, бе назначен за заместник финансов министър в правителството на Андрей Луканов. Кариерата на Пенчев в държавните структури продължава и като заместник-министър на отбраната в кабинета на Любен Беров. През 1996 г. се впуска в частния бизнес и е назначен за изпълнителен директор на създадената година по-рано Българо-руска инвестиционна банка. В нея остава до пролетта на 2000 г., когато юздите на управлението й бяха поети от Славчо Христов. През тези четири години бившият заместник-министър демонстрира завидни бизнесконтакти. Заради позициите си в Министерството на отбраната той става член на управителния съвет на Армейски холдинг (наследник на Армейски приватизационен фонд.) По интересното е, че Пенчев спечелва доверието и на гръцката милиардерска фамилия Вардиноянис и управлява фирмата Булвария (от юни 1999 г. Булвария холдинг АД) заедно с Борислав Дионисиев.В директорския борд на ловешката фирма Амбарица-Инвест Владимир Пенчев е бил с Иван Драгневски - бивш изпълнителен директор на Българска външнотърговска банка (сега БУЛБАНК), бивш управител на БНБ и бивш председател на управителния съвет на Орел-Г-Холдинг.

Facebook logo
Бъдете с нас и във