Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нов търг за ТБ "Виктория"

Фондът за гарантиране на влоговете  взе решение (на 29 юни) да даде разрешение на синдиците на Корпоративна търговска банка да обявят нова тържна процедура за продажбата на ТБ "Виктория". Това се случва около три месеца след като през март 2017-а БНБ отхвърли кандидатурата на "Търговска банка Д" да придобие дъщерната банка на КТБ. Мотивите за това бяха ясно посочени в решението на БНБ. В него се казва: "Българската народна банка потвърждава, че "Търговска банка Д"+ АД е финансово стабилна и покрива регулаторните и надзорните изисквания.

Реализирането на предложената от нея стратегия за придобиване и бизнес план за развитие обаче, според които ""Търговска банка Виктория" ЕАД ще се развива като отделна институция, а не чрез вливане в "Търговска банка Д" АД, би създало значителни рискове основно в две насоки: първата е, че придобиването на ТБ "Виктория" не би гарантирало стабилизирането на финансовото състояние на "Търговска банка Виктория" ЕАД в дългосрочен аспект и изграждането на устойчив бизнес модел на управление. Вторият аспект е, че придобиването на ТБ "Виктория"  би изисквало постоянна капиталова и ликвидна подкрепа от страна на "Търговска банка Д" АД, което в дългосрочен период би подкопало нейната финансова стабилност".

Години наред политиката на БНБ е да не издава нови банкови лицензи и да не допуска нови играчи на българския пазар, ако те не са стратегически инвеститори  или, казано с други думи, ако не са западноевропейски кредитни институции в добро финансово здраве.

Що се отнася до българските банки - до момента позицията на БНБ е, че при евентуална покупка на ТБ "Виктория" тя трябва да я погълне. Всички тези особености трябва да се вземат предвид при провеждането на новия търг за продажба на дъщерната на КТБ кредитна институция. Разбира се, ако приемем, че политиката на БНБ няма да бъде променена.

Другата особеност на предстоящия търг е, че той трябва да се проведе и да приключи в доста по-кратки срокове, отколкото тези, които имаше при първото приемане на оферти. Тогава цялата процедура отне близо осем месеца. Сега по неофициална информация за приемане на писма за намерения и на индикативни оферти е даден срок до 21 юли. Още 20 дни ще е срокът за тяхната оценка и за "дю дилиджънс" и още толкова - за представяне на обвързващи оферти от дружествата, с които синдиците ще водят преговори. След всичко това евентуално ще бъде избран купувач за ТБ "Виктория" и ако той бъде одобрен от БНБ, сделката ще приключи. Очакванията са от продажбата на ТБ "Виктория" по сметките на синдиците на КТБ да влязат между 80 и 90 млн. лева. При провал и на този опит за продажба почти сигурно е, че ще последва процедура по доброволна ликвидация на ТБ "Виктория".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във