Банкеръ Daily

Финансов дневник

Номинираха надзорниците на одиторския бранш

Избраният на 6 юли нов председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) проф. Огнян Симеонов успя за няколко дни да изпълни своя законов ангажимент и да предложи на Народното събрание кандидати за свои помощници. Както прогнозира преди по-малко от месец в. "БАНКЕРЪ", един от тях е вече бившият председател на въпросната комисия Ваня Донева. И това не е случайно, тъй като тя има особени заслуги към  ГЕРБ заради ревнивото разследване срещу "Кей Пи Ем Джи" по случая с фалита на Корпоративна банка, което проведе през 2014-а и 2015-а

Другите предложени от проф. Симеонов кандидати за членове са Ирена Михайлова, Стефан Белчев и Радослав Йорданов. Според закона за независимия финансов одит единият от членовете на комисията е номинация на нейния председател и това е споменатата Ваня Донева. Вторият се издига от Института на дипломираните експерт- счетоводители - Радослав Йорданов, третият е кандидат от БНБ - Ирена Михайлова, и четвъртият от Министерството на финансите - Стефан Белчев.

Четиримата бяха представени на 12 юли от председателя Огнян Симеонов пред депутатите в парламентарната комисия по бюджет и финанси, които изслушаха техните виждания за развитието на независимия финансов одит в България и одобриха кандидатурите им.

Според Ваня Донева комисията е натоварена с много съществена функция - да контролира обществено значима професия каквато е одиторската. "Важно е всички поднадзорни лица да бъдат равно третирани, но действията на комисията не трябва да са само в услуга на професията, а преди всичко да са в услуга на обществото", каза тя.

Ирена Михайлова благодари на БНБ за своята номинация и заяви, че ще работи за установяване на добри взаимоотношения с останалите регулаторни органи и за запазване на професионализма в самата комисия.

"Моят живот е изцяло свързан със счетоводството и независимия финансов одит. Работил съм в "Прайс Уотърхаус", където натрупах солиден опит и познания. Все пак продължавам да се уча, да се развивам и да следя новостите в одиторската професия", отбеляза кандидатът на ИДЕС Радослав Йорданов.

Стефан Белчев пък обърна внимание, че в Закона за независимия финансов одит се дават ясни сигнали към обществото и бизнеса за ефективен контрол над обществено важните предприятия. "Би било добре за инспекторите на комисията да се въведе получаването на сертификати и повече часове за обучението им", смята Белчев.

За да встъпят в длъжност, четиримата кандидати за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори е необходимо да бъдат одобрени и от депутатите в пленарна зала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във