Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЯМА КАК И ВЪЛКЪТ ДА Е СИТ, И АГНЕТО ЦЯЛО

Съществуват много противоположни мнения във връзка с приватизацията на Банка ДСК и аз съм съгласен с всяко от едно тях. Защото преди да се изкажем как да се приватизира банката, трябва да знаем каква е главната цел, която се преследва с продажбата й - дали увеличаването на приходите на бюджета от високата й продажна цена, дали подкрепата за развитието на Българската фондова борса, или привличането на стратегически купувач, който би могъл да превърне Банка ДСК в модерна спестовна банка. Това са резонни, но трудно съвместими цели. В този смисъл продажбата на Банка ДСК прилича на поговорката: и вълкът сит, и агнето цяло.Н този смисъл не бих могъл да отговоря дали трябва да се пусне малък пакет от акции на Банка ДСК на фондовата борса, за да получи обществото някакви трохи срещу компенсаторните си бонове. Защо? Защото това решение ще е функция от приоритетите, които си поставя правителството при продажбата на банката. Ако трябва да споделя своето мнение, макар и то да прозвучи неприятно, е, че след десет години хората ще се питат къде е национално произведеният капитал, контролиран от българите, а не от плутократите в чужбина. Въпросът в България обаче е: дали получаването на един долар от продажбата днес няма да се обезсмисли утре от изнасянето му зад границата или от укриването му от данъчните власти?Франк Бауер - председател на съвета на директорите на Българо-американска кредитна банка

Facebook logo
Бъдете с нас и във