Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕКОНТРОЛИРУЕМИЯТ РЪСТ НА НЯКОИ БАНКИ СЪЗДАВА ПРОБЛЕМИ НА ЦЕЛИЯ СЕКТОР

ЮНИОНБАНК ЩЕ ЗАМЕНИ ЕБВР СЪС СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИТОРИван Радев, председател на УС и главен изпълнителен директор на ЮНИОНБАНК, пред в. БАНКЕРЪ* Някои банки предлагат лихви по депозитите, които са по-високи от лихвите по заемите на други кредитни институции.* БНБ трябва да има индивидуално отношение към всяка отделна кредитна институция, в зависимост от нейното поведение и политика, така че да се стимулира контролируемият растеж. * Рискът за една банка зависи от качеството на нейното управление.* Доста спорно е твърдението, че чуждестранният собственик ще подкрепи на всяка цена дъщерната си институция у нас.* Предвид очакванията през 2005 г. страната ни да подпише договора за присъединяването към ЕС основните акционери на банката обсъждат с ЕБВР възможността тя да продаде 15-процентния си дял на стратегически инвеститор.Г-н Радев, преди две години вие, като основен акционер в банката - пряко и чрез фирмите Юнион Груп и Борас, се оттеглихте от управлението й и станахте председател на надзорния й съвет. Какво ви накара отново да застанете начело на мениджърския й екип?- Ако трябва да бъдем откровени, има две причини. Основната е, че ЮНИОНБАНК се намира в нов етап. А в такива случаи собствениците на всяка фирма или корпорация обикновено подбират онзи мениджърски екип, който най-добре може да я управлява в новите условия. В нашия случай собствениците на банката прецениха, че моето присъствие в управителни съвет е наложително за успешното изпълнение на стратегическия й план за развитие до 2007 година.Втората причина за завръщането ми в мениджърския екип е рязко променената пазарна среда. Банките, както впрочем и всички фирми, неизбежно трябва да съобразим плановете си с предстоящото приемане на България в Европейския съюз. Според мен това събитие все още не се оценява по адекватен начин от собствениците и мениджърите на много дружества. А това е голяма грешка, тъй като с влизането на страната ни в ЕС тя става част от Европейския пазар, където правилата за бизнес и изискванията към стоките и услугите са много по-високи, отколкото в България. И ако в момента продаваш една стока и услуга у нас, съвсем не е ясно дали изобщо ще можеш да я произвеждаш, да не говорим за продажбата й, когато държавата ни стане член на ЕС.Ако става дума само за банковия сектор, на нашите кредитни институции ще бъдат наложени много нови изисквания - например регулациите по Базел II, с които всички ще трябва да се съобразяваме. Затова, както вече казах, банките, а и всички фирми е добре да се управляват от мениджъри, които имат конкретна политика за дейността им според европейските изисквания.Що се отнася до променената среда, важно е да отбележим и изключително голямата конкуренция на финансовия пазар през последната една-две години. На него вече са представени големи световноизвестни финансови институции, които предлагат голям набор от услуги при изгодни условия и се стремят да завоюват колкото може по-голям дял от банковия бизнес. Веднага обаче искам да отбележа, че по отношение на цената на услугите в нашия бранш тази конкуренция излиза извън разумните граници. В някои реклами ми прави впечатление, че банки предлагат лихви по депозитите, които са по-високи от лихвите по заемите на други кредитни институции.Не зависи ли все пак размерът на тези лихви от цената, по която всяка банка привлича средства от граждани и фирми, както и от други финансови институции?- Не, това зависи от политиката, която всяка банка е в пълното си право да възприеме. Собствениците и мениджърите на ЮНИОНБАНК обаче не смятат, че тя трябва да се конкурира на база на цената. Причината е първо, че ние не можем да се мерим с големите кредитни институции на нашия пазар по цена на ресурса, с който разполагаме. Техните привлечени средства са много повече и много по-евтини от нашите. Втората, по-важна причина, е, че от икономическа гледна точка ЮНИОНБАНК няма аргументи да се опитва да разширява пазарните си позиции, като предлага услуги на ниски цени. Освен това нашата банка не иска да отправя некоректни послания към публиката. Защото в част от рекламите на нашите многоуважаеми конкуренти не се споменават някои условия, които клиентите научават впоследствие и изобщо не са щастливи от тях. Но смятам, че този проблем до голяма степен ще бъде решен с приемането на новия закон за потребителя догодина, който най-вече ще защитава гражданите от некоректни рекламни послания и от стаени клаузи в потребителските кредити.Означава ли това, че ЮНИОНБАНК няма да стъпи по-здраво на пазара на потребителските кредити, които според много финансисти носят най-големи печалби?- Не. Банката ще влезе на този пазар, но много внимателно. За 2005 г. сме си поставили за цел да развиваме и продуктите за гражданите. Но те ще допълват основните ни услуги, които са насочени към малкия и среден бизнес. Намерението ни е делът на потребителските заеми, който в момента е 0.5% от общия размер на отпуснатите кредити, в края на 2007 г. да достигне 20 процента. За развитието на услугите за граждани (т.нар. - ритейл банкинг) сме разработили специална програма. Очакваме в началото на 2005 г. нашия акционер ЕБВР (тя притежава 15% от капитала на ЮНИОНБАНК) да ни изпрати специален съветник, с чиято помощ да създадем в София, Пловдив, Варна и Бургас специализирани офиси, които да предлагат услуги само за гражданите. Но пак повтарям, целта ни е ЮНИОНБАНК да продължи да бъде лидер в обслужването на малкия и средния бизнес.Малките и средните предприятия не са ли сектор, чието финансиране носи малко печалби и много рискове?- Точно обратното е, поне засега. Печалбите навсякъде намаляват, тъй като се свиват разликите (т.нар. маржове) между лихвите по кредитите и лихвите по депозитите. Що се отнася до риска - малките и средните предприятия са сред фирмите, които най-редовно обслужват кредитите си. Това са бизнесмени, които много внимателно си правят сметката, а и нашите специалисти вече имат голям опит в анализа на тези фирми. От заемите, които ЮНИОНБАНК е отпуснала за този сектор, само 4% са просрочени. Забележете - не казвам, че не се обслужват, а че са просрочени. Казахте, че имате стратегически план за развитие. Какви са основните му цели?- Целта е растежът на банката да продължи. Но това не бива да става на всяка цена, а да се прави ефективно и контролируемо.Хубави думи, но какво стои зад тях?- Планираме значително да увеличим обема на депозитите и сметките на нефинансови институции и в частност на граждани. Целта ни е по този показател да достигнем пазарен дял от 2%, докато в момента той е 1.5 на сто. Това означава , че в края на 2005 г. общият размер на тези привлечени средства трябва да бъде над 350 млн. лв., като съотношението граждани към фирми трябва да е 70 към 30%, докато сега то е 50 на 50 процента. По този начин ще се опитаме да намалим риска за банката да концентрира средства на големи корпоративни клиенти. Но пак повтарям, при предлагането на тези услуги няма да се конкурираме на базата на цената. По-скоро ще заложим на бързината и качеството на услугите. Защото, както вече споменах, растежът на ЮНИОНБАНК трябва да е ефективен и най-вече контролируем - изискване, с което някои банки, а и секторът като цяло имат проблем.Какво разбирате под проблем?- В резултат на действията на някои банки, насочени към тотално разширяване на пазарния им дял, целият сектор има проблеми и очаква да му бъдат наложени ограничителни мерки, за които в момента БНБ преговаря с мисията на МВФ. Аз обаче не смятам, че е правилно тези мерки да се прилагат към всички участници на пазара. Според мен, БНБ трябва да има индивидуално отношение към всяка отделна кредитна институция, в зависимост от нейното поведение и политика, така че да се стимулира контролируемият растеж. Неотдавна някои колеги заявиха, че малките банки са по-рискови от големите. С което категорично не съм съгласен. И причината за това не е, че аз съм акционер и мениджър на институция, която не е сред най-големите на пазара, а защото смятам, че рискът за една банка зависи от качеството на нейното управление. Ако е ръководена добре, тя не създава проблеми, но при положение че се разраства бързо и без да се отчитат свързаните с това рискове, възникват опасности за цялата финансовокредитна система. И колкото по-голяма е банката, толкова по-опасен е проблемът, който тя може да създаде за целия сектор.Но нали няма да отречете, че зад повечето големи банки стоят солидни чуждестранни акционери, които могат да ги подкрепят, ако имат проблеми?- Не искам да дебатирам по този въпрос. Доста спорно е твърдението, че чуждестранният собственик ще подкрепи на всяка цена дъщерната си институция у нас...Какво имате предвид?- Този въпрос мога да го коментирам само в частен план...Преди две години и половина Eвропейската банка за възстановяване и развитие купи 15% от акциите на ЮНИОНБАНК. Каква ще е занапред ролята на ЕБВР?- Целите, които заложихме в разработения през 2002 г. петгодишен план, ще бъдат достигнати през 2005 година. Знам, че това звучи като лозунга Да изпълним петилетката за три години, но е факт. Явно през 2002-ра ние сме оценявали твърде консервативно възможностите на ЮНИОНБАНК, както и перспективите за подобряване на бизнес средата у нас.Означава ли това, че в подписания през 2002-ра договор между българските собственици на ЮНИОНБАНК и ЕБВР фигурира клауза, според която европейската банка ще остане ваш акционер до 2007 година?- Да. В договора има условие ЕБВР да запази 15% от капитала на ЮНИОНБАНК до 2007 година. Това обаче не означава, че на определен етап от развитието на нашата банка акционерите й няма да преосмислят този ангажимент. Засега с ЕБВР сме стигнали до заключението, че сътрудничеството ни е изключително полезно за ЮНИОНБАНК и през 2005 г. европейската банка в много голяма степен ще е изпълнила мисията си по отношение на нашата кредитна институция. И предвид очакванията през 2005 г. страната ни да подпише договора за присъединяване към ЕС основните акционери на банката обсъждат с ЕБВР възможността тя да продаде 15-процентния си дял на стратегически инвеститор.С други думи, в договора с ЕБВР българските акционери не са се ангажирали да изкупят дела й в ЮНИОНБАНК по определена цена?- Не. Такъв ангажимент не сме поемали. Но сме се разбрали да търсим стратегически инвеститор за ЮНИОНБАНК.Какво разбирате под термина стратегически инвеститор?- За нас това е финансова институция, която е изключително добре представена на европейския пазар и разполага с възможности да развива ЮНИОНБАНК.Наясно ли сте вече какъв дял от капитала на банката ще предложите на този инвеститор?- Дали ще му предложим мажоритарен или миноритарен пакет зависи от конкретните преговори. Засега обаче не преговаряме с никого.

Facebook logo
Бъдете с нас и във