Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕ Е ХУБАВО, ЧЕ ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА СТАНА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ

Джером Кремерс, изпълнителен директор на Холандската група на МВФ, пред в. БАНКЕРЪГ-н Кремерс, какви са впечатленията ви след проведените разговори с представители на правителството, с президента и управителя на БНБ?- Аз представлявам България в МВФ, не съм чиновник там. Задачата ми е да подобря комуникацията между Фонда и българските власти. Тук съм, за да направя това добре и да придобия усещане за страната. Ако трябва да говорим за макроикономически показатели, очевидно е, че има стабилност. Бюджетният дефицит е под контрол. Валутният борд работи добре.Виждате ли рискове за фискалната и икономическата стабилност в България?- Винаги има рискове. Дефицитът трябва да се поддържа на ниско равнище. Навсякъде по света това е област на специално внимание. Работил съм 12 години във финансовото министерство на Холандия и знам, че финансовият министър винаги се нуждае от подкрепа. Международните кредитни рейтинги трябва да са стабилни. Същото се отнася и за вашата валута. Има и още нещо, което традиционно не е част от макроикономическата рамка, но е важно - това е съдебната система. Мое лично убеждение, а и на Фонда е, че качеството на правораздаването е много по-важно от всякакви данъчни облекчения, преференции или субсидии, които често нямат ефект.Повече от месец не можем да изберем управител на БНБ. Какво мислите за тази ситуация?- На фона на положителната макроикономическа ситуация в България това е дисонанс. Не е огромен проблем, но при добрите показатели на икономиката е изненадващо въпросът да стои отворен на толкова късен етап. След като мандатът е изтекъл, би трябвало да има избран управител. Изненадва ме също така, че по някакъв начин темата се превърна в политическа. Не бива да е така. Когато се върна във Вашингтон, където в понеделник (7 юли) се събира изпълнителният борд на Фонда, може би ще ме питат за БНБ. Не е хубава тази ситуация, но не е и голям проблем. МВФ няма отношение към някой конкретен кандидат. Необходимо е България сама да вземе решение. Много важно обаче за стабилността на страната е да има професионална, компетентна и независима централна банка. Тя трябва да с ясно управление и да се ръководи от компетентни и независими хора, включително и като репутация. Ето защо се налага управителят да е общоприет. Така във всяка страна с централна банка. Говорих с много хора и мисля, че всички са на моето мнение.Нуждаем ли се от ново споразумение с МВФ, при положение че успешно сме приключили тригодишното, а сегашното - двегодишно, ще изтече през март 2004-а?- Министър Велчев предлага сега предпазно стендбай споразумение. Има нормални стендбай споразумения и предпазни стендбай споразумения. Но бих искал да отбележа, че първо трябва да приключи сегашната програма. Така че да се концентрираме върху нейното изпълнение, което засега върви добре. При нея имаме пълен набор от условия, поставени от МВФ, който покрива всички области и на нормалното стендбай споразумение. Голямата разлика е, че при предпазната програма страната декларира, че не очаква да взима заеми по нови споразумения. Това е типично за държави, които не се нуждаят от парите на МВФ, какъвто е случаят с България, но приемат рамката на Фонда. Преминаването към предпазна програма е естествена стъпка към прекратяване на споразуменията.Депозирането на фискалния ни резерв в БНБ бе по препоръка на МВФ - за да се гарантира стабилността на борда. Сега част от него се пренасочва към търговски банки...- Част от функциите на фискалния резерв са да внушава доверие в международните пазари, че България ще изпълнява задълженията си. Така показвате, че държите на сигурно място определена сума пари и е много важно те да бъдат инвестирани благоразумно. Мисля, че е напълно нормално финансовото министерство да се опитва да постигне някаква добра доходност в рамките на това ограничение. Решението обаче трябва да бъде съгласувано с Централната банка, защото би могло да има въздействие върху паричното предлагане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във