Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАУЧЕТЕ НАИЗУСТ ПИН-КОДА СИ

Кохариг Паносян, ръководител на отдел Карти на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК:Ейч Ви Би Банк Биохим изготви ясни и кратки правила за безопасно теглене на пари от банкомат, които бих искала да споделя с читателите на БАНКЕРЪ. Първото и основно правило е - никога и при никакви обстоятелства не споделяйте вашия ПИН-код. Той служи за идентификация на картодържателя само по електронен път и като набор от цифри е известен само на вас, но не присъства в базите данни на банките и по тази причина не може да бъде идентификация нито за вас, нито пред вашата банка, нито пред Борика. Ако някой поиска вашия ПИН-код, това е сигурен знак за подготвяна измама. Погрижете се да имате записан на достъпно място пълния номер на картата си, нейната валидност, картовата си сметка, както и телефонните номера за връзка при нужда, които банката ви е предоставила - това са телефоните на картовия й център и на националния картов оператор Борика. В случай че при опит за транзакция картата ви остане в банкомата, незабавно се свържете с картовия център на Ейч Ви Би Банк Биохим, за да я блокирате. Извън работоното ни време можете да се обаждате в Борика. Колкото по-бързо бъде блокирана картата, толкова по-малки са рисковете да бъдете ощетени. Не се обаждайте на мобилни телефонни номера, посочени на бележки върху банкоматите. Научете наизуст ПИН-кода си, в никакъв случай не го записвайте върху картата. При транзакция, преди да пъхнете картата в процепа на банкомата, проверете за наличие на чуждо тяло в него, монтирани допълнително устройства или за някакви механични манипулации по него. Ако забележите нещо подозрително, потърсете друг банкомат. При въвеждане на ПИН-кода, винаги прикривайте клавиатурата на банкомата с другата ръка или по някакъв друг начин, така че под никакъв ъгъл да не може да се види каква цифрова комбинация въвеждате. Ако въпреки това станете жертва на измама, незабавно уведомете органите на МВР по установения начин, тъй като става дума за престъпно деяние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във