Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА ВЗЕ ЧУЖДЕСТРАНЕН КРЕДИТ БЕЗ ДЪРЖАВНА ГАРАНЦИЯ

Мениджмънтът на Насърчителна банка успя да убеди Банката за развитие на Съвета на Европа, да и отпусне заем, без той да е обезпечен с държавна гаранция. Българската институция, която е специализирана в кредитирането на малки и средни предприятия, ще получи от европейската банка 15 млн. евро. От тях 10 млн. евро (които се предоставят за 10 години) ще бъдат покрити с държавна гаранция. Останалите 5 млн. евро, които се отпускат за срок от 5 г., няма да имат такова обезпечение. Тях Банката за развитие на Съвета на Европа дава само срещу писмено уверение от българското правителство, че държавата ще остане мажоритарен акционер в Насърчителна банка.На 29 август Министерският съвет одобри описаната схема, по която Насърчителна банка ще получи заема от 15 млн. евро. Ако българската кредитна институция ги усвои успешно, Банката за развитие на Съвета на Европа ще й отпусне нов дългосрочен кредит от 10 млн. евро, по който също няма да иска гаранция от държавата.Петнайсетте милиона евро, които сега ще получи Насърчителна банка, ще бъдат използвани за отпускане на инвестиционни кредити на малките и средни предприятия. Максималният размер на заемите ще е 1 млн. евро, а срокът им за погасяване може да стигне до десет години с гратисен период до пет години при изплащане на главницата. С парите на Европейската банка ще се финансират проекти по пет програми на Насърчителна банка. Кредити ще могат да получават фирми, чието производство е експортноориентирано, дружества, които смятат да направят нововъведения за увеличаване на своята конкурентоспособност, проекти по програмата САПАРД, както и покупката на машини, съоръжения, на транспортни средства, земя и сгради.

Facebook logo
Бъдете с нас и във