Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАПУСКАМ! ПОЛИТИКАТА Е НАЙ-ВРЕДНОТО ЗА ЕДНА БАНКА

Изпълнителният директор на Общинска банка Ваня ВасилеваГ-жо Василева, вярно ли е, че може да напуснете УС на Общинска банка АД?- Имам намерения да напусна като член на УС след общото събрание на акционери през септември тази година.Защо?- Защото поведението на акционерите не съвпада с разбиранията ми за заинтересоваността и отговорността, с която един собственик на банка трябва да има към работата и проблемите на институцията.Обяснете по-конкретно за какво става дума?- Става дума например за незаинтересованост на мажоритарния акционер по един много важен за банката въпрос - нейната капитализация. Проблемът с необходимостта от увеличаване на капитала се поставя по един или друг начин вече няколко месеца. Знаете, че решаването му е изцяло в компетенциите на акционерите и най-вече на мажоритарния акционер на банката.За самата институция въпросът с капитализацията й е от стратегическо значение, защото от размера на капитала зависи нейният темп на развитие. Общинска банка АД отбеляза през 2004 г. много бърз ръст на всички балансови показатели - активи, привлечени средства от граждани и фирми, отпуснати кредити. В същото време и до момента продължаваме да стоим с акционерен капитал от 25 млн. лева. Вярно е, че с резервите и неразпределената печалба от минали години собственият капитал на банката е над 43 млн. лв., но и той вече не е достатъчен, за да позволи на банката да продължи да се развива с такива темпове, които да я запазят като конкурентоспособна институция на финансовия пазар. Управителният и надзорният съвет са поставяли неколкократно този проблем, но ответна реакция няма. Демонстрира се незаинтересованост по отношение на стратегията за развитие на банката. Все пак нейното изработване е работа на акционерите. Оперативното ръководство на кредитната институция, разбира се, е длъжно да даде предложения по въпроса, но окончателното решение как ще се развива в бъдеще кредитната институция е на собствениците, а не на наемните работници. Но за оперативното ръководство е важно да знае очаквания баланс между трите вида сегменти на пазара - публичните финанси, които са традиционен приоритет, услугите за граждани и малки и средни предприятия, или корпоративния сектор. Становище или визия по въпроса не са дадени, което, съгласете се, ни поставя в условия на неизвестност, което не способства от своя страна за интензивното и целенасочено развитие на институцията. Аз този подход не го приемам. Такива взаимоотношения мен ме затормозяват.За мен също така е непонятно как през зимата на 2005 г., когато банката бе поставена под голям натиск заради различни изявления в медиите, акционерите не се заинтересуваха от това, как се справяме със ситуацията. Според мен такава ситуация мажоритарният собственик трябваше да е в постоянна оперативна връзка и взаимодействието с ръководството. В подобни случаи е крайно недостатъчно да се осъществява комуникация на хартия или инциденти разговори. Защото някои неща не могат да се опишат с лист и химикалка. Трябва да си в банката, да ги видиш, да ги усетиш, за да разбереш за какво става дума. Само че нито един член на Столичния общински съвет, който притежава 67% от акциите на кредитната институция, не дойде да проведе подобен разговор с мениджмънта й. Смятате ли, че това е нормално? Вярно ли е, че чашата на търпението ви е преляла, след като на общото събрание на 25 юни акционерите са отказали да освободят членовете на УС на банката от отговорност за дейността им през 2004 година?- Не. Освобождаването от отговорност бе гласувано да влезе като точка от дневния ред, но до разглеждането й така и не се стигна. Знаете, че акционерите приеха отчета за дейността на банката, годишния счетоводен отчет и одиторския доклад и решиха да продължат общото събрание на 12 септември. Не мога да кажа отсега какво ще решат за освобождаването от отговорност. Но фактът, че приеха цитираните документи без забележки, би трябвало да значи нещо. Резултатите на кредитната институция за 2004 г. са много добри, освен това преодоляхме ситуацията от зимата на 2005 г., запазихме позициите на банката на пазара и дори увеличихме балансовото число. За някои това може да е нищо работа, но за мен и колегите ми значеше много усилия. Работихме по 16 часа, убеждавахме всеки клиент, но те казваха: Общинският съвет е политически орган и намесата му и скандалите могат да навредят на банката. И да знаете, че въобще не е лесно да запазиш в такава ситуация доверието на хората. Разбирате, че е трудно да се дадат убедителни аргументи срещу подобна теза, но все пак успяхме да се справим. И пак повтарям, през този период нито един от представителите на мажоритарния акционер не ме повика да го информирам лично каква е ситуацията в банката или да дойде при нас, за да усети атмосферата, за мен подобно отношение е направо обидно.Не са ви викали, защото може би са подозирали, че сте съдействали на четирите частни фирми да придобият контролен пакет в банката?- Е, как ще стане това. УС не комуникира с акционерите. Освен това как ние може да кажем на един акционер какво да прави с дела си в банката. Това са взаимоотношения между самите акционери, които имат свобода на действие. Нали акциите са продадени от общински фирми, в които СОС би трябвало да има представители и да осъществява оперативен контрол. Ето защо те би трябвало да отговарят. Е да де, но нали за тези продажби се търси отговорност от изпълнителния директор на банката Васил Пиралков?- Видяхте какво каза съдът по този въпрос досега. Така че на този въпрос оставят отговора на съдебните институции.Освен това знаете, че сте отпуснали на Софстрой заем от близо 1.3 млн. лв. точно преди да закупи акции на банката от общинска фирма. Парите от кредита за това ли бяха използвани?- Този кредит, за който вие споменавате, бе разрешен и бе обвързан със сделка за финансиране на ремонтни работи по сключен от клиента ни реален договор. Той поиска кредита, след като бе изпълнил не малка част от строителен обект със същия строител и го бе финансирал със собствени средства. Този кредит отдавна се погаси.Някои банкери ще коментират, че си отивате от банката, тъй като от общината си тръгна Стефан Софиянски, който ви е назначил на работа при създаването й през 1996 година. Вярно ли е това?- Това не е сериозно, могат да го кажат само хора, които не ме познават. Аз още през май съобщих на надзорния съвет, че смятам да напусна. В момента, в който видях как някои от собствениците на банката се отнасят към нея, особено след събитията през зимата, заявих пред надзорния й съвет, че след като приключат всички проверки, ще напусна. Не правя това, без да видя заключенията на всички ревизии, които ни бяха направени. Резултатите от проверките на управление Банков надзор на БНБ, на Комисията по финансов надзор, на одиторите на НОИ и на рейтинговата агенция Стандарт енд Пуърс са, че банката е в много добро финансово състояние. Аз съм безпартийна. Не съм обвързана, с която и да е политическа сила. Това, че през 1996 г. Стефан Софиянски ме е поканил да вляза в управителния съвет на банката, няма нищо общо със сегашното ми решение. Когато получих офертата, имах и друго предложение - да стана изпълнителен директор на Българска инвестиционна банка (бел. ред. - сега Емпорики банк), но предпочетох да отида в Общинска банка, защото покрай работата си като изпълнителен директор на Пощенска банка познавах дейността на общинските банки в Европа. Както взех самостоятелно решение да поема управлението на кредитната институция, така, без какъвто и да е натиск, мога да напусна. Държа да подчертая, че никой не ми е искал оставката.Разговаряхте ли по въпроса за напускането си с представителите на фирмите на Христо Ковачки, които придобиха 26.4% от акциите на банката? - Аз съм заявила намерението си, преди тези фирми да станат акционери. Но техни представители разговаряха с мен и ми предложиха да остана. Въпреки това аз държа на своето решение.Твърди се, че фирмите на Ковачки искат да купят банката за ДПС. Вие какво мислите по този въпрос?- За ДПС не знам. За мен политиката е най-вредното нещо за една банка. Не забравяйте, че тя все пак е институция, която работи с пари на клиентите, и да правиш тези средства заложник на политически интереси е много погрешно. Смятам, че трябва максимално бързо да се реши въпросът с приватизацията на общинския дял в капитала на банката. Това, което разбрах, е, че новите акционери имат намерение да развиват банката и сами или с чуждестранни инвеститори да придобият мажоритарен пакет. Според мен влизането и на чуждестранен инвеститор в банката е много добро. Но никога не бива да се забравя, че като всяко дружество банката се създава с цел подпомагане на реалната икономика и за печалба и намесата на политически интереси винаги ще й нанасят ущърб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във