Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАЙ-РИСКОВИ СА БАНКОВИТЕ КРЕДИТИ ЗА ТУРИЗМА

Най-добрите кредитополучатели са фирмите от енергетиката, сочи статистиката на БНБ. Те са просрочили само 0.19% от получените заеми. Фирмите от този бранш имат достатъчно пари и въобще не изгарят от желание да получават заеми от банките. Факт е, че към края на 2001 г. общият обем на кредитните им задължения е само 68 млн. лв. и по този показател енергийните дружества се нареждат на 11-о място сред всички 16 отрасъла.Най-голям проблем на банките създават заемите, отпуснати на хотелиерски и туристически фирми, показва справката на БНБ за 2001 година. Според нея над 22% от левовите заеми за туристически фирми и 14% от валутните им задължения към банките (средно 16.4%) не се обслужват редовно. Излиза, че отрасълът носи най-много рискове за финансовия сектор, тъй като нередовните кредити за цялата икономика са доста по-малко - 6.6% от левовите и 3% от валутните. А в същото време той е най-големият източник на валута за страната. Според статистиката на БНБ за миналата година валутните приходи от туризма са над 1.2 млрд. щ. долара и въпреки това се оказва, че фирмите от бранша са най-проблемният кредитополучател.Повечето хотели по Черноморието са купени или построени с кредит. И тъй като много от новите им собственици не са професионалисти в туристическия бизнес, те не могат да управляват ефективно придобивките си и имат проблеми с връщането на взетите заеми. Не случайно много от приватизираните хотели в момента са предложени за продажба, но тъй като собствениците им искат висока цена, интересът към тях не е много голям. Въпреки големия риск при кредитирането на туристическия бизнес, обемът на банковите заеми за него през изминалата година е нараснал стремително - от 175 млн. на 288 млн. лева. На второ място в класацията на нередовните длъжници е селското стопанство, чиито лоши кредити надхвърлят 13%, но това едва ли изненадва някого, тъй като кредитирането на земеделието винаги е било свързано с големи рискове. Най-много заеми - 1.36 млрд. лв., банките са отпуснали на фирмите от областта на търговията, като обемът на кредитите за тях през 2001 г. е нараснал главозамайващо - с 517 млн. лева. Но около 10.5% от заемите в този сектор са просрочени. При намаляването на покупателната способност на населението проблемите на банките със събирането на кредитите, отпуснати на търговски фирми, вероятно ще се задълбочат.Банките все още са много внимателни по отношение на финансирането на промишлените фирми. През 2001 г. общият обем на отпуснатите на заеми за тях е 1.24 млрд. лв., но в сравнение с предходната година те са намалели. Въпреки, че предприятията от промишлеността, които обикновено се смятат за доста ненадежден кредитополучател, се справят с връщането на получените заеми много по-добре, отколкото фирмите от някои други отрасли. Статистиката на БНБ показва, че от всички кредити, които са им били отпуснати, просрочените са едва около 10 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във