Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЗАЕМИ, ЗА КОИТО Е ОБВИНЕН ИВАН МИРОНОВ

На 28 февруари 1995 г. Иван Миронов слага подписа си под първия от трите заема, които БАЛКАНБАНК отпуска на Балканкар холдинг ЕАД. Кредитът е за 7.5 млн. щ. долара и е трябвало да се използва за покриването на стари задължения на холдинга към банката. Чрез американското дружество Балканкар Норт машиностроителният гигант предоставя на БАЛКАНБАНК български дългови облигации на стойност 7.5 млн. щ. долара. С получаването им банката намалява задължението на холдинга с пазарната цена на книжата, която е малко над 1.5 млн. щ. долара. За целта е постигнато споразумение, според което разликата от близо 6 млн. щ. долара трябва да бъде погасена от Балканкар холдинг за срок от пет години. Според заключението на назначената по делото срещу Миронов експертиза, към 30 ноември 2000 г. неиздължената част от тази сума е 12.9 млн. лева.На 31 март 1995 г. отново с подписа на Миронов и Апостолова е разрешен втори кредит на Балканкар холдинг ЕАД в размер на 2.19 млн. щ. долара. Получател е отново Балканкар Норт. Неиздължената сума по кредита е 7.2 млн. лева.Отново на 31 март е отпуснат и трети заем на Балканкар холдинг ЕАД - този път за 10.6 млн. щ. долара. Кредитът е бил необезпечен и по него холдингът дължи на банката 21.5 млн. лева.На 25 август 1993 г. Иван Миронов подписва кредит от 2 млн. щ. долара за Еър Виа ООД. Парите трябва да се използват за покупката на нови навигационни системи. Заемът е обезпечен със залог на самолет ТУ 154 М на стойност 8 млн. щ. долара. Преди отпускането на кредита Еър Виа ООД е имало неразплатени задължения към банката за 3.53 млн. щ. долара. Към 30 ноември 2000 г. авиокомпанията дължи по кредита 2.4 млн. лева. На 21 април 1995 г. само е отпуснат вторият кредит на Еър Виа ООД в размер на 1 млн. щ. долара. Заемът е необезпечен и не е посочена целта за ползването му. Неиздължената му част е в размер на 1.9 млн. лева. През август 1995 г. Иван Миронов предоставя трети кредит на ЕЪР ВИА ООД на стойност 2.5 млн. щ. долара за извършване на външнотърговски плащания. Като обезпечение по него е учредена ипотека на четири самолета ТУ 154. За тях обаче липсват документи, че са собственост на Еър Виа ООД, и договор за залог в полза на банката. На 1 септември 1995 г. се подписва тристранно споразумение, по силата на което фирма Авицена медикъл поема задължението на Еър Виа към банката. Като обезпечение в договора за заместване в дълг е посочен залог на медицинска апаратура. За него отново липсва договор за залагането му в полза на банката, няма адрес на местонахождението му и документ за собственост. Според заключението на счетоводната експертиза по делото, към 30 ноември 2000 г. неиздължени на банката остават 2.3 млн. лева. На 24 август 1995 г. Иван Миронов сключва договор за цесия с Балканинвест АД, с който дружеството поема задълженията към банката на ирландската фирма Бил ООД. По това време Бил ООД е в процес на ликвидация и дължи на БАЛКАНБАНК 7 млн. щ. долара. Въпреки че ирландското дружество е пред закриване, банката приема като залог по сделката 100% от акциите му, което прави договорът необезпечен. На 1 септември 1995 г. Иван Миронов подписва втори договор за цесия с Балканинвест АД. При него дружеството поема задължение от 2.8 млн. щ. долара на Дисконтова къща към банката. Като обезпечение по сделката БАЛКАНБАНК е приела четири записа на заповед, издадени от Балканинвест АД, които обаче не са авалирани. Това прави сделката необезпечена, а непогасената част от задължението към банката е 5.7 млн. лева.Отново на 1 септември 1995 г. Иван Миронов сключва сделка с Балканинвест АД за продажба на ДЦК на стойност 24 млн. щ. долара. Вместо да плати книжата, фирмата ги взема от банката на кредит. Като обезпечение по него е прието оборудване, чиято стойност покрива едва 4.3% от заема. Към 30 ноември 2000 г. неизплатената част от заема е 48 млн. лева.На 5 юли 1995 г. Иван Миронов предоставя на Плама - Плевен, кредит от 2.7 млн. щ. долара. Като обезпечение по кредита банката е приела залог върху петролни продукти на склад. Към 30 ноември 2000 г. неиздължената част от заема е 11.8 млн. лева.На 13 юли 1995 г. Миронов отпуска втори кредит на плевенската рафинерия Плама. Той е на стойност 1.575 млн. щ. долара и е трябвало да се използва за внос на присадки за нефтопродукти. Кредитът е класифициран от следователите като необезпечен и по него остават дължими на банката 6.7 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във