Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАДЕЖДА САНДОЛОВА СТАНА ОДИТОР В СОЦИАЛНАТА БАНКА

Дългогодишният член на Сметната палата Надежда Сандолова получи международно признание - на 16 април тя бе назначена с тригодишен мандат в тричленния борд на одиторите на Банката за развитие на съвета на Европа (БРСЕ). Един от ангажиментите й ще бъде да следи за спазването на правилата при отпускането и усвояването на заемите, които банката предоставя за България. Сандолова няма да е затруднена да изпълнява тези нови задачи, тъй като, като член на Сметната палата от 1995 г., проверява дали българските ведомства спазват нормативните правила при усвояването на държавногарантираните заеми от чужбина. Сандолова има голям опит в одита на дейността на финансови институции и на задлъжнялостта на държавните предприятия. Освен че осем години е била преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски, между 1993-а и 1995 г. Сандалова бе член на управителния съвет на СОФИЯБАНК (през 1995-а тя заедно с ТБ Средец се обедини с БИОХИМ). През същия този период тя е била началник на управление в Министерството на промишлеността (сегашното Министерство на икономиката), където се е занимавала с анализ на дълга на държавните фирми и е отговаряла за взаимоотношенията с международните финансови институции. През 1995 г. Сандолова е избрана за член на Сметната палата и до 2003-а одитира БНБ и усвояването на държавногарантираните кредити, след което й е възложено да проверява дейността на Агенцията за приватизация, на Българска агенция за експортно застраховане, на Фонда за гарантиране на влоговете. Проверката на използването на заемите, които държавата по получава от чужбина, също е неин ангажимент. Новата й длъжност като член на одиторския борд на БРСЕ ще засили отговорностите й в тази насока.Заедно с ЕБВР, Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд БРСЕ е една от институциите на ЕС, чиято дейност е насочена към финансиране на проекти в държавите, които кандидатстват за членство в Евросъюза. БРСЕ обръща специално внимание на проекти, свързани с екологията и с подобряването на благосъстоянието на населението. Тя финансира и проекти за развитието на малките и средните предприятия, като една от мерките за борба с безработицата. Затова БРСЕ е известна още и под името Социалната банка. Контактите на България с БРСЕ са от 1996 г., когато правителството договаря с европейската институция заем от 11 млн. евро за преструктуриране на здравния сектор. Оттогава до март 2003-а банката е отпуснала на държавата ни кредити за общо 14 млн. щ. долара и 39 млн. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във