Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАД БОРИКА НАДВИСНАХА ОБЛАЦИТЕ НА НЕДОВЕРИЕТО

На последната среща на 25-те кредитни институции, акционери на дружеството, която се проведе на 10 юни в сградата на Асоциацията на търговските банки, изглеждаше, че обсъждането на точките от дневния ред на предстоящото общо събрание е преминало тихо и спокойно. Заседанието на банкерите започна около 10.45 ч. и приключи за около един час.

Подозрително бързо, като се има предвид, че на него се обсъждаха изключително важни въпроси - съставът на съвета на директорите, промените в устава и системата за ротация на членовете на управляващия орган. Точно преди седмица по тези точки възникнаха разгорещени спорове, тъй като някои големи банки като ОББ не бяха съгласни с разпределението на местата в съвета на директорите. Точно затова бе подозрително, че на 10 юни банкерите толкова бързо приключиха с точките от дневния ред, при това без на заседанието да присъства представител на ОББ.
На въпрос на в.БАНКЕРЪ защо на срещата в АТБ на 10 юни не е имало човек от ОББ, главният изпълнителен директор на банката Стилиян Вътев отговори лаконично и доста троснато: В момента имаме по-важни въпроси от проблемите, които са се обсъждали на тази среща. Точно сега те не ни интересуват.

Обяснението за тази на пръв поглед странна позиция на ОББ е в решенията, които ще бъдат взети на общото събрание на АТБ. А те са, че Борика ще се управлява от седемчленен съвет на директорите, в който ще участват Димитър Костов като подуправител на БНБ, сегашният изпълнителен директор на националния картов оператор Александър Матрозов, който явно ще запази длъжността си, председателят на УС на Банка ДСК Виолина Маринова, председателят на УС на БУЛБАНК Левон Хампарцумян и изпълнителните директори на Ейч Ви Би Банк Биохим Мария Илиева, на Централна кооперативна банка Виктор Мечкаров и на ИНВЕСТБАНК - Кирил Григоров.

Хората, които следят развитието на събития в Борика, веднага ще забележат, че в този проектосъвет на директорите липсва представител на ОББ. А от обединената банка изрично настояваха да имат свой представител в управата на Борика, защото имат най-много издадени дебитни и кредитни карти и притежават първия самостоятелен картов център. Именно включването на този център към системата на Борика бе причина преди близо три години между ОББ и изпълнителния директор на картовия оператор Александър Матрозов да възникне голямо напрежение. Шефовете на ОББ възнегодуваха пред БНБ, че Матрозов нарочно бави включването им към Борика, което обяснява сегашната им резервираност към предложението за избора му в съвета на директорите на картовия оператор.

Facebook logo
Бъдете с нас и във