Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МВФ ЩЕ РЕВИЗИРА БЮДЖЕТА И КРЕДИТИРАНЕТО

Емисарите на Международния валутен фонд, които ще дебаркират в София на 12 и 13 октомври, ще направят детайлен анализ не само на изпълнението на бюджета за 2005 г., но и на ефекта от мерките, които БНБ наложи за ограничаване на кредитите. През март, по настояване на Фонда, Централната банка въведе месечни лимити върху увеличаването на заемите. Целта бе от 50% годишно ръстът им да намалее до 35 процента.Статистическите данни на БНБ показват, че в края на август 2005 г. общият размер на кредитите е 16.72 млрд. лв. и за дванадесет месеца е нараснал с 39%, което е много близо до поставената цел. Само че за благоприятни прогнози е твърде рано. Ще припомним, че БНБ наложи ограниченията най-вече за да свие ръста на потребителските заеми, защото те стимулират вноса и се смята, че са една от причините за постоянно увеличаващия се дефицит по текущата сметка на платежния баланс. Втората причина бе желанието на БНБ да намали рисковете за банковата система, произтичащи от стремително покачващите се кредити. Резултатът от тези усилия обаче не е еднозначен. Като цяло темпът на нарастване на заемите е обуздан, но числата показват, че това е станало за сметка на корпоративните, а не на потребителските кредити. За дванадесет месеца банковото финансиране за фирмите се е увеличило с 29% - от 8.23 млрд. на 10.69 млрд. лева. Трябва да се има предвид обаче, че за да спазят наложените от БНБ ограничения, българските банки са прехвърлили част от отпуснатите корпоративни заеми на своите банки-майки в чужбина. Това донякъде обяснява защо за дванадесет месеца кредитните външни задължения на българските фирми са нараснали с близо 600 млн. евро и са достигнали 2.7 млрд. евро.Наложените от БНБ ограничения почти не са повлияли на потребителските заеми. За дванадесет месеца те са отчели повишение с 54% и в края на август са малко над 3.73 млрд. лева. Явно гладът на населението за кредити е изключително голям и никакви бариери не могат да спрат търсенето. Това няма как да не направи впечатление на мисията на МВФ. Очаква се на предстоящите разговори с Централната банка експертите на фонда да потърсят начини за обуздаване на ръста на заемите за граждани, като в същото време не спъват фирменото кредитиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във