Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МВФ пак ни предупреди за лошите кредити

Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) обяви  в края на февруари своите констатации по доклада на мисията на фонда за икономическото и финансово състояние на България. Той  се подготвя по силата на член IV от устава на международната финансова институция. Според директорския борд на МВФ българската икономика показва добри резултати. "Отчетен е постоянно повишаващ се ръст на БВП, който през 2018-а се очаква да достигне 3.8 процента. Неговите източници са силен износ, по-добра финансова конюнктура и нарастващо доверие. Текущата сметка остава с излишък през 2017 г. въпреки бързото нарастване на заплатите. Процентът на безработицата е спаднал до 5.8%, най-ниското равнище от глобалната финансова криза", се казва в официално съобщение на МВФ.

Директорският борд на международната финансова институция обаче посочва и някои много важни предизвикателства пред нашата държава. Основното от тях е отбелязаното възстановяване на икономиката да се превърне в устойчив растеж и в средство за сближаване с другите страни от ЕС. "Доходът на глава от населението в България е само половината от средния за ЕС и неравенството в доходите е по-високо от средното за ЕС. Растежът се очаква да се забави до 2.67% в средносрочен план, което отразява ограниченията на капацитета и неблагоприятните демографски показатели. Държавният дълг е нисък, но условните задължения и дългосрочният фискален натиск от демографските предизвикателства могат да създадат фискален риск в дългосрочен план", смята директорския борд на фонда..
Според МВФ приоритетът  са  подобряването  на обществената инфраструктура, повишаване на качеството и достъпът до образование и здравеопазване, справяне с несъответствията в уменията на пазара на труда и укрепване на управлението и надзора на държавните предприятия. Банковата система е устойчива, но необслужваните кредити остават значително над средното за ЕС и  за две от банките, чиито проблеми са  идентифицирани при  прегледа на качеството на активите и стрес-теста, все още се изискват по-големи капиталови буфери.

Директорите на МВФ са оценили  високо усилията за засилване на финансовия надзор. Те приветстваха усилията на надзорните органи за въвеждане на нови механизми за управление на кризи. Констатирано е, че е подобрена структурата на управление в Българската народна банка. Директорите на МВФ подчертават, че властите трябва да изпълнят други текущи дейности, включително и да обърнат внимание на рисковете, свързани с концентрацията и свързаните с тях лица, и да въведат цялостна стратегия за намаляване на необслужваните кредити. От МВФ изрично подчертават, че напредъкът по тези въпроси допълнително ще засили финансовата стабилност и ще подпомогне по-доброто управление. "Новите надеждни инвестиции трябва да бъдат финализирани своевременно за две банки, за които е установено, че се нуждаят от по-големи капиталови буфери - при спазване на изискването за регулаторен капитал", се казва в съобщението на директорския борд на международната финансова институция.


 

Facebook logo
Бъдете с нас и във