Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МОНЕТНИЯТ ДВОР ПЕЧЕЛИ ПО 1.5 МЛН. ЕВРО ОТ ИЗНОС

Управителят на Монетния двор Иван Иванов пред в. БАНКЕРЪИван Иванов е роден в Перник през 1960 година. Дипломира се в Техническия университет, специалност Технология на машиностроенето, след което работи в ЗММ-София. През 1990 г. завършва школа за подготовка на външнотърговски кадри. В Германия изучава системи за компютърна обработка на металите. През 1993 г. регистрира собствена фирма за производство на автомобилни спирачни апарати, които са предназначени за износ в САЩ, Франция, Германия. През 2002 г. печели обявения от БНБ конкурс за управител на Монетния двор и оттогава ръководи уникалното българско предприятие. Владее английски и руски език. Женен е, има двама синове.Г-н Иванов, предизвикателство ли е да участвате в управлението на българската парична система? - В началото ми беше доста необичайно, но същевременно и много интересно. В Монетния двор произвеждаме изделия от метали, макар и по-специфични. Освен стотинките и металния лев сечем и юбилейни монети, изработваме медали, ордени, различни наградни и други отличителни знаци. Средно на месец приемаме по 40-50 поръчки.Нямате ли вече конкуренти в лицето на някои частни фирми?- Ще поясня - монетата е парче метал, върху което има номинал. Тя се емитира от официална емитентна институция - Централната банка. Така че монети се секат само в Монетния двор по поръчка от БНБ. Не може да има други такива предприятия. Монополист сме.Но през последните години се появиха частни ателиета, които изработват художествени предмети от метал, включително и медали и плакети. При цялото ми уважение към талантливите хора, които работят в тях, те не могат да постигнат нашето качество, защото не разполагат с необходимата технология.Как се издържа монетният двор и каква печалба реализира годишно?- От 1997 г. сме 100% собственост на БНБ, но тя не ни финансира. Регистрирани сме като ЕООД по Търговския закон и като всяко търговско дружество се стремим да печелим от производствените си дейности. Взаимоотношенията си, включително и с Централната банка, уреждаме с договори. В дружеството работят 92-ма души. Средната заплата е над 700 лева. Имаме финансовия ресурс да въвеждаме новостите в бранша като съоръжения, технологии и като нови артикули. Неотдавна инвестирахме в машина за сечене на монети, която струва 450 хил. евро. Производството на стотинките и металния лев се заплаща от БНБ, но печалбата за нас е малка. Нетната печалба на Монетния двор за 2003 г. е 300 хил. лв., тенденцията е всяка година да се покачва с малко. Годишният ни оборот е около 5 млн. лв., а продукцията, която изнасяме, е за повече от 1.5 млн. евро. Най-много поръчки имаме от Европейския съюз.Недостатъкът на разменните монети е, че не се износват лесно, за разлика от оборотните банкноти. Ето защо печатницата на БНБ редовно произвежда нови купюри, с които се подменят изхабените или унищожени пари. Докато за стотинките и металния лев няма голямо търсене и поръчките постепенно намаляват. Годишно произвеждаме около 50 млн. монети, което е под капацитета на производствените ни мощности. Без затруднение бихме могли да сечем по 150-200 млн. броя. За сравнение - в САЩ правят по 14 млрд. монети на година, макар че там безкасовите плащания са най-разпространени. Канада, която има около 30 млн. население, сече по 1.5 млрд. монети годишно.Ще сечете ли монета с номинал 2 лева, тъй като двулевовите банкноти също лесно се износват? - Имаше такава идея, но тъй като предстои въвеждането на еврото, не е рентабилно да произвеждаме монети, които само след 4-5 години ще се наложи да претопяваме.Сами ли произвеждате металната сплав за монетите?- Получаваме заготовките от чужбина. В цял свят практиката е такава. БНБ организира търгове за производителите - специализирани фирми. В Монетния двор само ги пресоваме. Преди време всичко се е правело тук, но вече сме в ХХI век - има разделение на труда.Сечете ли юбилейни или разменни монети по поръчка от чужбина?- По принцип всеки монетен двор работи за собствената си държава. В Германия имат пет монетни двора и Бундесбанк едва ли би възложила на друг да сече евро. Но пък изработваме плакети за Германия. Ако някоя държава няма собствено производство, поръчва монетите си зад граница. Всички европейски държави обаче си имат собствени монетни дворове. Английският е на повече от 1000 години, австрийският на 500, френският на 600 години. България е секла парите си в чужбина до 1952 г., когато е създаден българският Монетен двор. В сегашната си сграда е от 1974 година. Имате ли готовност да сечете монети евро и евроцентове, след като влезем в Еврозоната?- В стратегията на БНБ е записано, че когато страната стане член на Еврозоната, ще сечем монетите евро и ще печатаме евробанкнотите у нас. Дотогава обаче Монетният двор трябва да бъде преустроен и модернизиран, за да изпълни изискванията на Европейската централна банка (ЕЦБ). След което ще кандидатстваме пред ЕЦБ за сертификат и едва тогава ще имаме право да сечем евро и евроцентове. Преди две седмици получихме сертификат по ИСО 9001, но той не е достатъчен. ЕЦБ осъществява много строг контрол. Акцентът ще бъде върху модернизиране на системите за контрол и сигурност по европейските стандарти, както и за съхранение на монетите.Междувременно вече предприемаме текущи ремонти и преустройства. В момента реконструираме галваничния цех, за да подобрим условията за труд и опазването на околната среда. Догодина предстои реконструкция и на пречиствателната станция. Убеден съм, че ще успеем да се подготвим за еврото през 2009 година. Има ли опити за фалшифициране на разменните монети?- Периодично се появяват опити за имитиране на 50-те стотинки, но това са отливки с много ниско качество и лесно се разпознават. При съвременните технически средства и технологии по-лесно се фалшифицират банкноти, отколкото монети, за които трябва да се изработи матрица, да се приготви металната сплав, а номиналите им са ниски и трудно се пласират. Затова измамите с монети са много по-малко, отколкото с банкноти.Коя от възпоменателните монети предизвика най-голям интерес сред нумизмати и ценители? - Най-голямо търсене предизвика емитираната през декември 2003 г. монета Благославящата Богородица. Целият 20-хиляден тираж се продаде за по-малко от две седмици. Монетата с образа на свети Николай Чудотворец, която пуснахме преди седмици, също се разпродаде бързо.Остана ли празник, на който да не сте посветили монета?- По закон управителният съвет на БНБ решава какви юбилейни монети да бъдат емитирани, в какъв тираж, с какъв дизайн и на каква цена да се продават. Възпоменателните монети всъщност са част от историята на българската държава. С тях не само отбелязваме национално значимо събитие, но те трябва да имат и търговска стойност. Празници, които доскоро са чествани с манифестации или преекспонирани с книги и филми, трудно предизвикват интерес. Затова се търсят нови, неексплоатирани досега събития.До март 2005 г. предстои да подпишем с принципала си - Централната банка, общи правила за емитиране на монетите. В ИНТЕРНЕТ-сайта на БНБ ще публикуваме адрес, на който всеки ще може да изпраща предложения. Ще публикуваме и списък с ограничения. Не е редно например да се посвещава монета на жив човек. Или на военни действия и битки заради презумпцията, че насилието не трябва да се тиражира. Не е прието монетите да са свързани с регионални или с регулярно повтарящи се събития.Тъй като монетите не са стока от първа необходимост, пазарът им нараства успоредно с общото икономическо оживление. През последните две години сечем ниски тиражи, които се продават много бързо. Тенденцията е постепенно да ги увеличаваме, докато не установим равновесната им точка.А и колекционерството навсякъде по света е скъпо удоволствие. Надяваме се постепенно да се върнем на нивото до 1990 г., когато организираните нумизмати в България са наброявали над 12 хиляди души. Проявяват ли западни колекционери интерес към монетите, които произвеждате?- Много рядко. Затова пък медалите ни са ценени на Запад. Годишно правим по около 200 -250 хиляди медала от най-високо качество за износ в Европа по техни поръчки. За миналата година имахме рекламации само за 40 броя, което е нищожен процент. Постигаме добър резултат и защото сме въвели двукратна система за проверка. И най-малкото петънце по гланцираната или матираната им повърхност за нас е 100% брак. Използваме техники, които са уникални и са наш патент. Вече имаме запитване от финландския монетен двор дали не могат да изпратят хора на обучение при нас. Направихме реплики и на немски монети, които са от специална сплав. Получихме писмо от берлинския монетен двор с молба да получават от нас заготовки от тази сплав.Семейството на премиера Сакскобургготски също е представено - с медал, на който пише - Цар Симеон Втори, друг е с лика на съпругата му Маргарита, а трети е с венец от стилизирани букви К около образа на княгиня Калина. Какъв е поводът да ги произведете?- Медалът Цар Симеон Втори е бил изработен в началото на 90-те години и не знам от кого и по какъв повод е поръчан. Маргарита Сакскобургготски бе патрон на турнира по художествена гимнастика във Варна и медалът е сечен по пози повод, а княгиня Калина е патрон на европейското първенство по кърлинг.Произвеждате и ордени. Каква е бройката, която поръчва президентството?- С президентството имаме договорни отношения. Знаете, че Народното събрание взе решение за учредяването на шест нови ордена, плюс медал за заслуга. В момента ги изработваме и предаваме съответни количества на президентството. Те също ги заплащат. Не бих казал, че получаваме често поръчки от тях.Колко струва орденът Стара планина?- Цената му е 349 лева. Но редови гражданин не би могъл да си го поръча. Чуват се спекулации, че се продавали ордени, произведени в Монетния двор, което не е вярно. При нас много стриктно се следи какво е отсечено. Мерките за контрол и сигурност са строги и ефикасни. Всеки награден обаче може да продаде ордена си.Монетният двор изглежда като непревземаема крепост с високите си заграждения и наблюдателницата. Чувствате ли се добре защитени?- Имаме достатъчно охранителни системи - камери, СОТ, входен и изходен режим. Полицията осъществява охраната. Освен електронните системи за сигурност и въоръжените полицаи използваме и свирепи, специално обучени кучета.Всякакви поръчки ли приемате?- Не можем да приемаме поръчки само заради печалбата. Те трябва да отговарят на нашите представи за почтеност и да не вредят на доброто име на Монетния двор и на Българската народна банка. Когато постъпвах на работа, тъй като идвах от частния бизнес, имах амбицията да разгърна мащабна търговска и производствена дейност. Но си дадох сметка, че институции като БНБ и Монетния двор задължително трябва да бъдат консервативни, защото финансовата система е основата на всяка държава и не трябва да има дори сянка съмнение за нейната стабилност. Отказвали сме поръчки. Например за монета с лика на състезателя във Формула 1 Михаел Шумахер. Фирмата поръчител поставяше неприемливи условия. В момента изработваме по поръчка на ФИФА медали с ликовете на стоте най-велики живи футболисти. Предстои да се ангажираме и със Световното футболно първенство през 2006 г. в Германия, също по поръчка на ФИФА. Наше производство бяха и десетте златни монети за Атинската олимпиада. Неотдавна сякохме медал за 12-ата министерска среща на ОССЕ в София. За много от българските градове също сме изработили почетни знаци. Жалко, че при смяна на кметовете не всички знаят това и не ги използват по предназначение. Доста неща правим и по поръчка на Българската православна църква. Само ние работим със силикатен емайл, който практически е вечен. По тази технология създадохме юбилейния знак за 80-годишнината от построяването на храма Александър Невски. Нужни ли са в прагматичното ни съвремие всички тези тържествено- възпоменателни знаци? - Има неща, които трябва да се правят, както трябва. От векове традицията осигурява приемственост.

Facebook logo
Бъдете с нас и във