Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Мистерията "КТБ" продължава

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) задължи синдиците на Корпоративна търговска банка да публикуват годишния финансов отчет на банката за 2014 г. - годината, в която КТБ бе поставена под специален надзор. След това решение синдиците всъщност ще трябва да изпълнят разпореждане на Комисията за финансов надзор, която още от юли 2015 г. се опитва да ги принуди да публикуват този отчет. Дори им е дала 30-дневен срок да го направи. Този срок отдавна е изтекъл, но годишният финансов отчет на банката за 2014 г. все още го няма - не е оповестен на сайта й. А вместо да изпълнят разпореждането на КФН, синдиците засипват съда с жалби.

За непосветените в счетоводството да поясним - от този отчет трябва да станат ясни паричните потоци от и към банката, приходите, разходите, капиталовите наличности за 2014 г. - с други думи, да се види реалното състояние на трезора. Публикуването на такъв ГФО е задължение за всяко публично дружество, което емитира и търгува с акции на фондовия пазар. А КТБ е точно такова дружество - въпреки че банковият й лиценз е вече отнет, още повече че акции на дружеството са търгувани и след поставянето й под особен надзор.

Вместо такъв отчет в края на 2014 г. три одиторски компании - "Ърнст и Янг Одит" ООД, "Делойт одит" ООД и "Афа" ООД, направиха одит и оценка на активите на банката. Той се оказа решаващ за БНБ да постанови на 6 ноември 2014 г., че отнема лиценза на КТБ. А на 22 април 2015 г. банката бе обявена в несъстоятелност от Софийския градски съд. Според съда тя е изпаднала в неплатежоспособност от 20 юни 2014 г. - деня, в който КТБ бе поставена под специален надзор.

Всъщност, фалитът на банката все още е под въпрос - решението за обявяването й в несъстоятелност е "замразено" във Върховния касационен съд и ще чака Конституционният съд да каже кой изобщо има право да обжалва тези съдебни решения. Същевременно обаче споровете за това какво е било действителното финансово състояние на банката не секват - вече почти пълни две години. И липсата на публикуван годишен финансов отчет определено не помага за потушаването им.

Само че синдиците на КТБ очевидно не кипят от желание да публикуват този отчет. Затова през лятото на 2015 г. КФН прати писмо до Корпоративна търговска банка, в което учтиво им напомня, че законовият срок за публикуване на ГФО на дружеството е изтекъл и че синдиците са длъжни да оповестят такъв документ незабавно. Вместо да направят това обаче, те се обръщат за становище към БНБ. Нейните експерти им пращат писмен отговор, че "не следва да се изготвят годишен финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет за 2014 г." за КТБ.

След тази размяна на любезна кореспонденция очевидно няма какво друго да следва. Това обяснява и защо на 15 юли 2015 г. КФН излиза с нарочно решение, с което задължава синдиците на банката в 30-дневен срок да публикуват въпросния отчет.

И какво правят те? Пускат жалба в съда срещу решението на КФН. Но не и отчет! Междувременно в края на август 2015 г. синдиците настояват пред КФН  Корпоративна търговска банка да бъде отписана от регистрите на публичните дружества. Много е интересен мотивът, който е цитиран в документите на съда: "Тъй като синдикът има огромен обем работа във връзка с процедурата по несъстоятелност и не са оправдани разходи и други ресурси, необходими за изпълняване на отчетни дейности на банката като публично дружество". 

Такова отписване впрочем не е направено и до ден днешен. А така КТБ продължава да присъства в регистъра на публичните дружества и съответно - да е длъжна да публикува финансов отчет за 2014 година. Въпреки мнението на синдиците: че след като КТБ вече не е действащо предприятие по смисъла на закона, тя не дължи публичност и отчетност пред гражданите, а липсата на отчет по никакъв начин не застрашавала интересите на инвеститорите, тъй като търговията с акции на банката и без това била преустановена.

Отчетът трябва да бъде публикуван - поне така казва съдът в лицето на съдийките Йовка Дражева, Соня Янкулова и Павлина Найденова. "КТБ" АД има качеството на публично дружество. Публичното дружество е акционерно дружество, което издава и търгува публично ценни книжа чрез капиталовите пазари. Обстоятелствата, че е обявено в несъстоятелност и че е с отнет лиценз, няма за последица преустановяване на надзора от КФН, тъй като банката не е заличена от регистъра на публичните дружества", категорични са трите съдийки. И уточняват, че едва с решението за несъстоятелността на банката от 22 април 2015 г. е прекратена дейността на предприятието, но към този момент публикуването на въпросния ГФО вече е било дължимо.

"Законът има за цел и да създава условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар и да поддържа стабилността и общественото доверие в него. Това не може да бъде постигнато в условия на липсваща, но дължима информация. Поради това задължението, което е вменено с оспореното решение за публично предоставяне на информация на обществеността за 2014 г., в която е отнет лицензът на банката и банката изпада в неплатежоспособност, не е формално, а приложената принудителна административна мярка осъществява целите, за които е предвидена", категорични са съдиите. За капак те осъждат синдиците на КТБ да платят и 300 лв. разноски на Комисията за финансов надзор.

Решението на ВАС е от 11 април тази година, но то още не е окончателно. А с оглед очевадното нежелание този годишен финансов отчет за КТБ най-накрая да бъде публикуван -  обжалването "до дупка" в съда е повече от сигурно.
 

 

Не вярвам синдиците да изпълнят решението на ВАС

"Върховният административен съд (ВАС) отсъди срещу синдиците на КТБ(н) и БНБ и отхвърли като неоснователна жалбата им срещу решението на Комисията за финансов надзор да представят одитиран отчет на банката към 31.12.2014 година. Припомняме, че КФН поиска от синдиците тези отчети, а те отказаха да ги предоставят, позовавайки се на разпореждания на БНБ", съобщиха в петък (15 април) и от сдружението "Ние, гражданите", което обединява над 1000 потърпевши от затварянето на Корпоративна търговска банка вложители.

Сдружението вече нееднократно е изразявало позицията си, че за хората в него публикуването на такива официални данни за счетоводството на банката към 2014 г. би могло да осветли още немалко тайни за това, какво всъщност се случи с КТБ.

"От този отчет ще се видят драстични неща и може да се стигне до още по-сериозни претенции срещу държавата. Решението на ВАС все още не е влязло в сила, но дори и да бъде потвърдено от горната инстанция, не вярвам, че синдиците ще го изпълнят. От това просто нищо няма да последва. А не виждам как синдиците на банката могат да бъдат накарани по принудителен ред да изготвят и публикуват такъв отчет", казва Вера Ахундова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във