Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ СПИПА ОДИТОРИТЕ В ДАЛАВЕРИ

Нарушенията на данъчната дисциплина и хитрините на одиторите доведоха до ярост заместник-министъра на финансите Гати Ал-Джебури. Причина за това станаха два случая. При първия фирма (на която се въздържаме да споменем името) е кандидатствала за кредит от БИОХИМ, представяйки заверен баланс и отчет, който доказва, че тя е на печалба. Но - за беда, в представените на данъчните власти баланс и отчет от същото дружество (които също са заверени от одитори) такава печалба няма. Използваният трик е напълно обясним: когато трябва да се плащат данъци, печалбата се укрива, но когато е необходимо да се взема кредит, тя се показва. Одиторът пък се е подписал и под двата баланса с пълното съзнание, че единият не представя достоверно финансовото състояние на фирмата.Вторият случай, който е възмутил заместник-финансовия министър, е свързан с енергийно дружество, чийто отчет за 2000 г. е заверен, като в него капиталът е в неденоминирани левове. А рязането на нулите приключи в края на 1999 година. Явно одиторът въобще не е гледал документите, под които се е подписал, въпреки че точно за това му се плаща.Гати Ал-Джебури е бил вбесен от тези изпълнения, още повече че те не са изключение в одиторската практика. Заместник финансовият министър спешно привикал председателя на управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители Стоян Дурин, председателя на Съюза на счетоводителите Иван Душанов и председателката на Асоциацията на счетоводните къщи Христинка Петрова. На срещата Ал Джебури с доста остър тон ги предупредил, че няма да търпи подобни безобразия на някои членове на одиторската гилдия, тъй като те ощетяват бюджета. Стоян Дурин пък обещал, че ако заместник-министърът представи доказателства за нарушения, всички виновни ще бъдат санкционирани от контролния орган на ИДЕС. Друг е въпросът, че ИДЕС е саморегулираща се организация и може да прави каквото си иска. Вестник БАНКЕРЪ преди време писа, че одиторски подписи стоят под празни бланки на счетоводни отчети, в които всеки може да напише каквито си иска числа. Не е тайна, че някои експерт-счетоводители заверяват документите на стотина предприятия годишно, без въобще да проверяват какво пише в тях. И това са само част от нарушенията, с които шепа одитори хвърлят кал върху името на цялата гилдия.Ще проверя счетоводните документи на стоте най-големи фирми и ще предам на ИДЕС всички констатирани нарушения на одитори - закани се пред в. БАНКЕРЪ Ал-Джебури. - Ако професор Дурин не изпълни обещанието да санкционира виновните, ще проверя дали имам правна възможност да ги съдя и ще го направя. Запознати с подробности от разговора между заместник-министъра и счетоводните босове твърдят, че на него той отишъл дори по-далеч, обявявайки счетоводителите за проводници на сивата икономика в България, тъй като съдействали за укриването на данъци.Предупреждения по същия повод Гати Ал-Джебури отправи на 29 май и към софтуерните компании по време на Форума за информационни технологии. Той без никакви условности постави този бранш на едно от първите места по укриване на данъци и социални осигуровки. Със същата безкомпромисност Ал-Джебури отряза и гръцките предприемачи по време на срещата си с тях миналата седмица. В отговор на оплакването им от честите промени на данъчното законодателство той казал, че то ще се изменя, докато проблемите в страната бъдат решени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във