Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕНИДЖЪРИТЕ В ЛИЗИНГА НАСТОЯВАТ ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ПАЗАРА

Станислав Танушев, председател на съвета на директорите на Хеброс лизинг, пред в. БАНКЕРЪСтанислав Танушев е председател на съвета на директорите на Хеброс Лизинг, собственост на ХЕБРОСБАНК (от 1 август 2005 г.), и неин главен изпълнителен директор от 2000 г. досега. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС в София. Специализирал е в Световната банка във Вашингтон, в Евромъни в Лондон, в лизингови компании в Мюнхен и във Виена. Работил е като мениджър на отдел Ликвидност и изпълнителен директор на ФБК Еврофинанс от 1994 до 2000 година. От 1989 до 1994 г. е ръководител на направление Парижки клуб към групата по Външен дълг в БУЛБАНК.Г-н Танушев, неотдавна ви избраха за председател на съвета на директорите на Хеброс лизинг. Очакват ли се промени в структурата или в приоритетите на дружеството?- Продължавам да съм главен изпълнителен директор на компанията и съм председател на директорския съвет, което означава, че мениджърските ми отговорности се увеличават. Те обаче не са функция от административни и структурни промени - разширяване или свиване на дейността на лизинговото дружество. Ще ви попитам конкретно - в процес на сливане ли са лизинговите компании на Ейч Ви Би Банк Биохим и на Банка Хеброс, след като двете кредитни институции вече успешно се интегрират?- За лизинговите компании това също би била правилната стратегия, убеден съм, че рано или късно те ще се слеят, но засега все още няма промени - продължаваме да работим самостоятелно, макар че има известно разпределение - Ейч Ви Би Лизинг обслужва предимно големи корпоративни клиенти, докато ние сме концентрирали дейността си в сегмента на малкия и средния бизнес. Хеброс Лизинг първа от лизинговите компании получи финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Усвоихте ли средствата от заема?- Получихме от ЕБВР 5 млн. евро и почти сме ги усвоили. В момента преговаряме за втори транш от 5 млн. евро. От Европейската банка непрекъснато правят проверки за отчетността: на кого и за какво сме предоставили средствата. Европейските банкери са доволни от работата ни и продължението на заема ще е новина вероятно през октомври, най-късно през ноември 2005 година. Условието на Европейската банка е финансирането да стигне и до най-малките фирми в страната. Със същата цел ЕБВР финансира и някои български банки. Техните кредитни линии също са предназначени за насърчаване на микро, малките и средните компании. Бързото усвояване на парите от първия ни заем от ЕБВР означава, че пазарът изпитва остра нужда от свежи инвестиции. Особено силно е търсенето в транспортния сектор - най-вече за фирмени автомобили. На пазара изключително много се търси индустриално оборудване, тъй като българска промишленост изцяло трябва да се обнови. Един сравнително модерен хлебозавод, например, съгласно европейските директиви, трябва да бъде снабден с пречиствателна станция за водата, с филтри за отходните материали и прочие инсталации, свързани с опазването на околната среда. Производственият му цикъл също трябва да се осъвремени. Осъзнават ли българските малки и средни предприятия, че трябва скоростно да модернизират производствата си, за да посрещнат европейската конкуренция и да останат на пазара?- Определено - да. Клиентите ни много добре познават пазарите, на които работят, и осъзнават какво ги чака. В непрекъснат контакт сме с тях и виждаме притеснението им пред неизвестността. С какво Хеброс Лизинг успява да се наложи на пазара? - Фактът, че сме една от най-старите лизингови компании на местния пазар, много ни помага. Ние сме водещи в обслужването на малките и средните предприятия. Целта ни е да стигнем до клиента в Каспичан и да му помогнем да се снабди с втори самосвал. Търсим директен контакт с клиентите и чрез доставчиците и партньорите си, по-голямата част от които имат широка дистрибуторска мрежа. През годините, които сме на пазара, неминуемо сме допускали грешки, но и сме се учили от тях и вече знаем доста за пазарните тенденции, за клиентите и за нуждите им, което е едно от основните ни преимущества. Изградихме се като компания с мисия - да помагаме на дребните и средните предприемачи и стопани да се развиват и да оцеляват. По програмата Ползи например предлагаме лизинг, който също пази интереса на клиента. Ако някой купи от нас лека кола например, и съгласно договора за финансов лизинг я изплаща пет години, но в края на периода поиска да я смени с нова, ние му предоставяме такава възможност, като предлагаме петгодишния автомобил на друг наш клиент, а на първия контрагент доставяме нов. Фиксираната лихва също е едно от старите ни предимства. За целия срок на договора клиентите плащат само това, за което сме се разбрали при подписването му. Стремим се да не ги притесняваме с колебанията в плаващите лихви, защото малкият и средният предприемач нямат възможност да изчисляват и да се съобразяват непрекъснато с лихвения риск. Това е наша работа - да го предвидим, измерим и хеджираме, и чак тогава да предложим на клиента краен продукт с фиксирана цена за целия договорен период. Фиксираните лихви не са ли по-високи от средните на пазара?- Всяка услуга си има цена и ние се стремим тя да бъде в средните пазарни рамки, като в същото време влагаме повече стойности в нея. Хеброс лизинг поема не само лихвения риск, но и валутния. Единствени предлагаме лизинг в лева. Ако клиентът настоява, можем да договорим и плаващ лихвен процент и/или услуга в евро. Но тъй като нашите клиенти получават парите си в лева и малко се интересуват от това докога ще има Валутен борд и дали левът ще продължи да бъде фиксиран към еврото, ние вместо тях съобразяваме всички възможности и им предлагаме услуга, която да гарантира бизнеса му. Защо се титулувате Национална лизингова компания, нали сте дъщерно дружество на ХЕБРОСБАНК?- От септември 2004 г. сме първата Национална лизингова компания, тъй като сме организирали дейността си в четири регионални бизнес центъра: Запад - в София, Юг - в Пловдив, Изток - във Варна и Север - във Велико Търново. Покриваме територията на цялата страна, като управляваме обекти в над 250 населени места. Допълнително сме разкрили клонове в Бургас, Русе и Пазарджик, скоро ще имаме и в Плевен. Правим всичко възможно, за да се приближим максимално до клиентите си и да посрещаме оптимално нуждите им, като осигуряваме изпълнението на инвестиционните им проекти.Какви са перспективите пред Хеброс лизинг?- Ще продължаваме да работим с микро-, малкия и средния бизнес, макар че имаме и немалко големи корпоративни клиенти. Смятаме, че този сектор е най-перспективният за България, което се споделя както от акционерите ни, така и от Европа, в частност от ЕБВР, чиято дейност преимуществено също е ориентирана към сектора на малките и средните предприятия в България. Г-н Танушев, вие сте и заместник-председател на по-старата от двете браншови организации - Българска асоциация на лизинговите компании (БАЛК). Ще се осъществи ли скоро консолидацията между нея и Българска асоциация за развитие на лизинговия бизнес (БАРЛБ)? - Добрата новина е, че макар все още формално да съществуват две професионални лизингови асоциации, след шестмесечни интензивни преговори общите им събрания решиха те да се слеят. Остават още някои формалности и скоро в страната ще заработи единна браншова организация, която ще се нарича Българска асоциация за лизинг (БАЛ) и ще бъде достатъчно представителна, за да работи в интерес на лизинговите компании и на лизинговите брокери в страната. Висшият мениджмънт в бранша все още ли настоява да се разработят специални нормативни документи, които да регулират този бизнес? И няма ли това да доведе до неизгодни за лизинговите компании ограничения?- Идеята за създаването на новото лизингово общество (БАЛ) е то да съдейства и да участва в регулирането на пазара, респективно в изграждането на нормативната база за това. Нормално е, според нас, да има законова регулация в сектора, защото в момента съществуват само някакви откъслечни текстове, които са крайно недостатъчни. По-голямата част от страните в Централна и Източна Европа, включително и съседите - Сърбия и Румъния, имат специализирано законодателство за лизинга, което регламентира - кой, как и защо е на пазара. Знаем, че БНБ се опитва да въведе рестрикции в кредитната дейност на банките, но ние също кредитираме, макар и по специфичен начин, а регулациите на Банков надзор не се отнасят за нас. Като шеф на лизингова компания твърдя, че липсата на регулация ме улеснява в работата ми, но в същото време твърдя, че така не бива да продължава, защото липсата на регулация отваря възможности за безотговорен подход към пазара и клиентите лесно могат да бъдат измамени. Съществуват лизинговащи дружества, които само срещу лична карта предлагат на лизинг скъпи вещи, недвижими имоти и коли. Подобни оферти изглеждат примамливи. Но клиентът дори да си плаща редовно вноските, накрая пак не придобива актива, който не е собственост и на дружеството, извършило лизинговата сделка. И никой не е съвсем сигурен чия всъщност е собствеността. Никога не се знае и дали клиентът ще получи фактура, нито дали ще му бъде признато ДДС-то. Изискванията на Международния валутен фонд са за регулация на целия финансов пазар. Дори финансово-брокерските къщи имат регулаторен орган. Не е ли редно - по същата логика, да бъде регулиран и лизинговият пазар. Надяваме се, разбира се, тя да почива на здрава логика, за да не убие бизнеса, сектора и дори индустрията, за която работим. Няма нужда да бъдат измисляни нови правила, в Европа вече имат богат опит в лизинговането и можем да взаимстваме много неща оттам. Става дума и за данъчни преференции, които да стимулират развитието на отрасъла. Държавата трябва да регламентира бонуси, с които да покаже, че за нея например е важно лизинговите компании да подкрепят развитието на малките и средните предприятия. Има ли гилдията лоби сред законодателните, финансовите и политическите власти, за да прокара исканията си?- Нямаме лоби. Лизинговите дружества са на уведомителен режим в Банков надзор, но никой не наблюдава и не контролира какви и колко играчи се появяват, с какво и как точно търгуват. Според неофициална статистика над 300 са компаниите, вписали като предмет на дейност лизинговането. Активни обаче са не повече от 15 лизингови дружества, които се занимават само с това. Като участник в българската финансова индустрия твърдя, че правим добри неща и работим за икономическото развитие на страната, следователно очакваме да бъдем стимулирани в дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във