Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕЖДУБАНКОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗАЛИНЯХА

През 2002 г. банковата система е реализирала 24 626 004 броя междубанкови плащания на обща стойност 71.350 млрд. лева. Това е само с 4% повече от предишната година. Данните са от Банксервиз. Те показват, че оборотът, преминал през платежната система, е 2.2 пъти по-голям от брутния вътрешен продукт (БВП) (32 млрд. лева). За справка - в развитите страни съотношението оборот-БВП достига 80-100 пъти. Тревожно е и сравнението с предишни години - нарастването на междубанковите плащания през 1998 г. е било 20%, през 1999 г. - 26%, през 2000 г. - 29%, а през 2001 г. - 23 процента. За 2002 г. само паричните преводи между фирмите са се увеличили с 34 процента. Всъщност, единствено благодарение на тях въобще има увеличаване на междубанковия оборот. Трансферите между бюджетните организации отбелязват спад от 8 процента. Причината за него, според експерти от Банксервиз, е обединяването на плащанията по ДОО и ПКБ, вследствие на което те намаляха с 200 хиляди броя месечно.Като друга причина се посочва изграждането на данъчната, здравноосигурителната и социалноосигурителната система.Ръстът на небюджетните плащания показва, че икономиката побелява. Нараства броят на фирмите, които плащат през банките. Но повечето от малките и средните фирми все още се разплащат кеш.

Facebook logo
Бъдете с нас и във