Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕХАНИЗЪМ НА СДЕЛКАТА

България ще замени до 800 млн. долара от брейди облигациите, издадени в резултат на споразумението за уреждане на външния дълг към частните кредитори, подписано през юли 1994 година. Сделката ще обхване и книжа от трите вида: по просрочени лихви (IAB's), чийто падеж е 2011 г., облигации с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - с падеж 2012 г., и облигации с отстъпка (DISC's) - с падеж 2024 година. Вместо тях ще бъдат издадени нови държавногарантирани доларови облигации. Срокът за погасяването им ще е 12.8 години, като плащането на главницата ще се извърши еднократно на 15 януари 2015 г., а лихвата, която ще носят на притежателите си, ще е 8.25% и е платима два пъти годишно. Милен Велчев и Красимир Катев, заедно с представителите на инвестиционните посредници Шрьодер Саломон,Смит,Барни и Джей Пи Морган ще направят няколко презентации на емисията в Ню Йорк, Лондон и вероятно във Франкфурт. След това ще бъде обявен аукцион, на който кандидатите ще заменят брейдитата си и ще направят поръчки за новите книжа. Преди това ще бъде определена цената, по която инвеститорите ще получат новите дългосрочни държавни доларови облигации. Тя ще е с 5 пункта по-ниска от пазарната котировка на доларовите облигации с падеж 15 януари 2015 г. в деня преди обявяването на аукциона. Ако котировката е 103 щ. долара, цената, на която инвеститорите ще получат новите облигации, ще е 102.5 щ. долара. Заместник-министърът на финансите Красимир Катев прогнозира, че точно за толкова ще бъдат пласирани новите ценни книжа.Ден преди аукциона министърът на финансите ще обяви и цена на брейди облигациите, по която ще се приемат несъстезателни поръчки за замяната им с новите доларови облигации. Вероятно тя ще е 91.5 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Инвеститорите ще правят и състезателни поръчки, които ще бъдат на цени, надвишаващи нивата за несъстезателните. Министърът на финансите заедно с инвестиционните посредници ще прецени на каква цена държавата е склонна да изкупи брейди книжата си и за колко се готви да продаде новите облигации. Неизгодните поръчки ще се отхвърлят, а от останалите ще се формира общият обем на сделката. Инвеститорите, чиито поръчки бъдат одобрени, ще получат уведомление от инвестиционни посредници, които ще извършат и техническите операции по замяната на книжата. Целият този процес трябва да приключи до края на 2002 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във