Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕГАНАДЗОРНАТА КОМИСИЯ ЩЕ ЗАРАБОТИ ПРЕЗ МАРТ

Комисията по финансов надзор, която ще обедини контролните институции в застраховането, пенсионното осигуряване и фондовите борси, ще започне работа от 1 март 2003 година. Това решиха депутатите на 5 декември 2002 г. при окончателното гласуване на закона, с който се уреждат създаването и работата на новата мегаконтролна комисия. До два месеца след обнародването на закона в Държавен вестник Народното събрание трябва да избере седемчленното ръководство на единния надзор - председател, тримата негови заместници и още трима членове. Според Иван Искров - председател на парламентарната бюджетна комисия, те ще бъдат назначени до 15 февруари 2003-а.Комисията за финансов надзор ще е независим държавен орган, който ще се отчита единствено пред Народното събрание. Законът предвижда всеки от заместник-председателите й да ръководи по едно от трите управления в комисията: Надзор на инвестиционната дейност, Застрахователен надзор и Осигурителен надзор. Спорове предизвикаха единствено големите правомощия, които се дават на новата меганадзорна комисия. Заместник-председателят на бюджетната комисия Муравей Радев критикува текста, според който представители на новата институция могат да присъстват на заседания на управителен съвет на контролирано от нея дружество. Председателят на икономическата комисия Валери Димитров му опонира с аргумента, че и в световната практика има регулативни органи с толкова широки правомощия. По предложение на Държавната комисия по ценните книжа депутатите намалиха таксите за издаване и потвърждаване на проспекти за публично предлагане на ценни книжа. Ако емисията е на стойност до 200 хил. лв., издателят й ще заплаща 600 лева. При общ номинал на книжата над 200 хил. лв. комисията ще събира и комисиона до 5000 лева. Лицензионните такси за застрахователните и пенсионните дружества остават непроменени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във