Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МЕГАКОМИСИЯТА СПЪНА ПЪРВОТО СПЕЦИАЛНО ДРУЖЕСТВО

Комисията за финансов надзор отказа да издаде лиценз и да впише в регистъра на публичните емитенти първото българско дружество със специална инвестиционна цел Капитал Директ 1 АД. На 10 декември ръководеното от Димана Ранкова управление Надзор на инвестиционната дейност върна документите на...
Facebook logo
Бъдете с нас и във