Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МАГИСТРАТИ НИЩЯТ ФИНАНСОВА СХЕМА ЗА 100 МЛН. ЛЕВА

Софийският районен съд отдели цял работен ден (на 13 март), за да се запознае със схемата, по която през 1995 г. през СОФИЯБАНК и ПЧБ са били превъртени 100 млн. лв. (по онова време около 1.6 млн. щ. долара). Изясняването й е от съществено значение за изхода на наказателното дело срещу бившия шеф на клона на ПЧБ Петко Каменов, който е обвинен по чл. 282 от Наказателния кодекс за престъпление по служба. Един от мотивите на прокуратурата срещу Каменов е, че през 1995 г. той е забавил плащане на ПЧБ към клиент и с действията си е нанесъл щети на банката в размер на 11 млн. стари лева. Точно това обвинение е свързано с операцията, с която съдът се запозна на 13 март 2003-а.Историята със спрения от Каменов превод започва на 30 януари 1995 г., когато ПЧБ, клон Надежда, отпуска кредит от 100 млн. лв. на Металснаб холдинг АД. Парите е трябвало да се използват за доставка на метал, като продавачите предварително са искали от холдинга да докаже, че разполага със средства. Докато изчакват доставката, шефовете на Металснаб решили да избият разходите за лихви по заема, като оставят парите на срочен депозит. Беше ми показана таблица с лихвените проценти, които предлагат българските банки, и този в СОФИЯБАНК беше най висок, заяви пред съда Стефка Бендерова, главен счетоводител в холдинга през 1995 година. Така на 30 януари 1995 г. Металснаб холдинг АД сключва договор за едномесечен депозит със СОФИЯБАНК - клон Хасково, по който внася 100 млн. стари лева. Лихвеният процент, предложен от банката, е ОЛП + 10 пункта. Но когато идва време депозитът да бъде изтеглен, шефката на хасковския клон на СОФИЯБАНК Цецка Петрова, отказва да върне парите. (По-късно Петрова стана втората дама на Орион. Тя напусна държавната банка и постъпи на работа като изпълнителен директор на орионската Българска земеделска и промишлена банка.) Отказът й да изплати депозита на Металснаб е потвърден и от изпълнителната директорка на СОФИЯБАНК Катя Иванова. В писмо от 18 юли 1995 г. до държавната фирма тя обяснява на ръководството на Металснаб АД, че дължимият депозит ще му бъде изплатен, но не от банката, а от частни фирми.През април и май 1995 г. Металснаб холдинг АД е получил 115 млн. лв. от непознати фирми. Парите са постъпили от Популярна финансово-брокерска компания, Троян - 11.3 млн. лв., от варненската фирма Феста ООД - 65 млн. лв., и от софийската ЗАГ Динамик - 38.7 млн. лева. Но Металснаб не желае парите от техните преводи и настоява да си получи средствата от СОФИЯБАНК. ПЧБ също е заинтересована от решаването на случая, за да си върне отпуснатия на Металснаб заем. Затова тя откупува от държавната фирма депозита й в СОФИЯБАНК. В същото време Металснаб нарежда преведените му по сметки в ПЧБ пари от Популярна финансово-брокерска компания, Феста ООД и ЗАГ Динамик - общо 146 млн. лв., да им бъдат върнати. Петко Каменов - по онова време шеф на клон Надежда на ПЧБ, където са сметките, през които се извършват описаните операции, обаче спира преводите. Каменов твърди, че се е опитал да защити интересите на ПЧБ, тъй като с парите - 146 млн. стари лв., които е задържал, банката е могла да си погаси кредита, отпуснат на Металснаб. Но ръководството на ПЧБ му заповядало парите, които Металснаб е наредил по сметки на Популярна финансово-брокерска къща Феста и ЗАГ Динамик, да им бъдат върнати. В крайна сметка Каменов извършва превода. Едно от дружествата обаче претендира за 11 млн. стари лева лихви за времето, през което парите му са били задържани от Каменов в ПЧБ. Точно за тази сума е предявеното към него обвинение от прокуратурата. Наказателното дело срещу Петко Каменов ще продължи на 14 и 15 май, с разпита на останалите свидетели, между които са известни бизнесмени, управлявали през 1995 г. фирмите, участвали в описаната операция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във