Банкеръ Daily

Финансов дневник

Линията на бедността се вдига

Размерът на линията на бедност ще се повиши с 8.4% от 2019 година. Това се разбира от проект на Постановление се предложен за обществено обсъждане от Министерския съвет.

Предложеният вариант за  размер на линия на бедност за 2019 г. от 348 лв. е с  8,4 % по висок в сравнение с 2018 г. и отразява в най-добра степен динамиката на доходите,  разходите и структурата на потребление на 20-те процента най-бедни домакинства. В сравнение с предходната година, линията на бедност се увеличава с 27 лв.,така определеният размер от 348 лв. e най-близо до размера на линията на бедност  по методологията на Евростат от 351лв.

Нивото на линията на бедност трябва да задоволява предварително дефинирани минимални жизнени потребности и се изчислява като процент от медианния общ нетен еквивалентен доход за страната. Минималните жизнени потребности се дефинират като определено равнище на приети килокалории и определено съотношение на разходи за хранителни и нехранителни стоки на домакинствата, живеещи  под линията на бедност. Размерът на линията на бедност за 2019 г. е определен така, че бедните домакинства да задоволят своите минимални жизнени потребности от хранителни и нехранителни стоки и услуги.          

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във