Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Лихтенщайнски фонд иска Общинска банка

Няма стратегически инвеститор за кредитната институция. Само една офшорка е кандидат.

Два месеца след като Столичната общинска агенция за приватизация обяви, че открива процедура за набиране на кандидат- инвеститори за Общинска банка, резултатът е повече от незадоволителен. Единственият кандидат е регистрираният в Лихтенщайн взаимен фонд "Nоvito Opportunities", който е учреден от лихтенщайнското управляващо дружество "CAIAC Fund Managment" с капитал от 1 млн. евро.. Защо твърдим, че резултатите от процедурата на СОАП са незадоволителни? Ще припомним, че от доста години БНБ следва строга политика и допуска в банковия сектор само стратегически инвеститори - независимо дали става дума за нови акционери във вече съществуващи банки, или за желаещи да учредят нова банка. А трябва да напомним, че именно БНБ е последната инстанция, която има правото да каже кой може и кой не може да притежава банка у нас. Нейните права се разпростират върху одобрението на инвеститори, кандидатстващи за над 10% от капитала на една банка. А в случая с Общинската банка се продават 67.65% от акциите й.

Стратегически инвеститор пък, според критериите на БНБ, е такава институция, която работи на регулиран пазар и разполага с достатъчно собствени средства - не само за да купи набелязаната кредитна институция в България, но и да й осигури развитие и стабилност в дългосрочен план.  Другото важно изискване към стратегическия инвеститор е всичко около собствеността му да е прозрачно, да има добра репутация.

В случая с "Nоvito Opportunities" обаче има съмнения, че всички тези условия са налице.

На първо място, става дума за инвеститор, учреден в Лихтенщайн - страна, която е известна като убежище на хора, които не съблюдават изискванията около банковата тайна, или един вид офшорка. Но нали се борим срещу достъпа на такъв тип инвеститори до нашия пазар - особено когато става дума за банки? Как БНБ ще е сигурна кой стои зад този инвеститор, при положение че заради статута на Лихтенщайн зад гърба "Nоvito Opportunities" може да стои всеки? Още повече че става дума за взаимен фонд. А това са дружества, които продават акционерни дялове, за да наберат инвеститори срещу обещанието, че ще вложат парите им в доходоносни начинания. И по този начин ще повишат стойността на притежаваните от тях акционерни дялове,  респ. на инвестициите им. Може ли при това положение държавата ни да бъде сигурна кои точно ще са тези инвеститори, дали и по какъв начин те ще влияят върху политиката на Общинска банка, ако СОАП вземе, че я продаде на "Nоvito Opportunities"? Как ще повлияят и на целия си финансов пазар? По тези въпроси засега няма пълна яснота.

Следващото съображение е, че "Nоvito Opportunities" декларира капитал от 1 млн. евро, а минималната сума, която СОАП е поискала за 67.65% от капитала на Общинска банка, е 45.65 млн. лева. Тепърва има да се изяснява как смята въпросният кандидат инвеститор да ги плати? Че и да осигури средства за дългосрочното развитие и стабилност на банката? Наличната информация за момента е следната: на 7 октомври "Nоvito Opportunities" е публикувало проспект за емитиране на акционерни дялове, с които набира 24.45 млн. евро за инвестиции. Само че може ли тези пари да се третират като собствени средства на въпросния взаимен фонд? И ако тези средства бъдат вложени в покупката на Общинска банка, отново стигаме до поставения по-рано съществен въпрос: кой всъщност ще я контролира? ОАТ "Nоvito Opportunities" или собствениците на акционерни дялове, които лихтенщайнското дружество е емитирало?!

Важно е да се каже, че в достъпните документи за "Nоvito Opportunities" никъде не е записано, че то е създадено за покупката на Общинска банка. Но за тази липса може да се направи аргументирано предположение. Първо, процедурата за продажбата на банката е открита от СОАП на 2 октомври 2017-а, а проспектът за емитирането на акционерните дялове на "Nоvito Opportunities" е публикуван на 7 октомври 2017-а. Второ, номиналната стойност на тези акционерни дялове - 24.45 млн. евро, превърната в левове по фиксирания курс на лева към еврото, е много близка до минималната цена от 45.65, млн. лв. която СОАП е определила за продажбата на 67.65% от Общинска банка.

Вярно е, че в проспекта  на "Nоvito Opportunities" кръгът от инвеститори, които могат да закупят акционерни дялове от емсиията е ограничен чрез доста строги изисквания. Достъп до това имат кредитни институции, инвестиционните посредници, други подлежащи на надзорен контрол финансови институции, застрахователни компании, взаимни фондове и техните управляващи дружества, пенсионни фондове и техните управляващи дружества, както и големи предприятия, които отговарят на две от следните няколко изисквания: общ размер на активите - 20 млн. евро, нетен оборот - 40 млн. евро, собствени средства - 2 млн. евро. Акционерни дялове могат да бъдат закупувани и от национални и регионални правителства, агенции за управление на държавния дълг, международни и наднационални институции като Световната банка, МВФ, ЕЦБ, ЕИБ и други международни организации. Изискванията са многобройни и на пръв поглед изглеждат строги, но в тях идеално могат да се вместят и дружества, свързани с различни видни български бизнесмени. Всъщност още когато тръгна процедурата по приватизация на банката, в публичното пространство се заговори, че тя се открива, за да може именно ДелянПеевски да купи банката. И при тази сложна схема на финансово-корпоративни взаимовръзки, която може да се види при лихтенщайнския кандидат-купувач  "Nоvito Opportunities", не е никакъв проблем евентуално да се прикрие интересът на Пеевски.

Е,  точно на него ли СОАП иска да продаде Общинска банка? Или просто желае да си измие ръцете и да остави БНБ да решава дали да допусне въпросният инвеститор да присъства на българския банков пазар? Обстоятелства като изложените пораждат съмнения и тогава дали не е най-честно просто СОАП да прекрати процедурата по приватизация на Общинска банка? Това едва ли ще стане, като се знае колко са обвързани общинарите с корпоративните интереси на силните на деня. Още отсега трябва да е ясно какво ще се случи, ако Пеевски се добере до Общинска банка. Дали тя няма да започне да расте с темповете на Корпоративна банка, а в нея да наливат парите на държавни фирми? След което въпросната банка да започне да отчита огромни печалби, с които ще увеличи капитала си? И когато това стане, ще започне да отпуска значителни кредити на фирми, контролирани не "де юре", но "де факто" - да, от Пеевски. И евентуално ще се стигне до проблем, който не много отдавна преживяхме. А до него може и да не стигне, ако сега общинарите и СОАП проявят благоразумие...

 

 

 

 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във