Банкеръ Weekly

Финансов дневник

ЛЕСНИТЕ ПЕЧАЛБИ ОСТАНАХА В 2001 ГОДИНА

ЧАКА СЕ ВОЙНА ЗА КРЕДИТНИЯ ПАЗАРБанковите мениджъри с умиление ще си спомнят първите два месеца на изминалата 2001 година. През този период шестмесечният Лондонски междубанков лихвен процент (ЛИБОР) се поклащаше между 5 и 6% и депозитите на нашите банки в чужбина носеха добри приходи без почти никакъв риск. Повечето български банки пък се чувстваха като посетители на Лувъра, които вкусват от лукса и величието на Луи XIV без риск някой да им открадне портфейла. По тази причина те изоставиха кредитирането на заден план. Така до март, когато процентите постепенно започнаха да падат. В края на август шестмесечният ЛИБОР бе около 3.6 процента. След атентатите в САЩ на 11 септември лихвените проценти се сринаха главоломно. От този момент нататък шестмесечният ЛИБОР рязко започна да пада и за два месеца се срина под 2% годишно. Инвестициите в първокласни ценни книжа и в депозити в големи чуждестранни банки, които носеха главно комфорт и сигурност на нашите кредитни институции, изведнъж се превърнаха в заплаха за бъдещето им. Българските банки, разбира се, се усетиха навреме и обърнаха очи към пренебрегваните до момента от тях самите фирми и граждани. Какво по-лесно от това да им се даде желаният заем. Но при такива лихви, които да върнат на нашите банки разбитата западна илюзия за високи доходи. Може би и по тази причина статистиката сочи, че в края на 2001-ва отпуснатите кредити за местни лица са с 34% повече от раздадените година по-рано. Факт е, че до 31 декември 2000 г. общият обем на предоставените заеми е бил 2.6 млрд. лв., а дванадесет месеца по-късно той е достигнал 3.5 млрд. лева. Би могло да се каже, че все по-успешно банките притеглят и парите на гражданите. Но това стана възможно цели четири години след въвеждането на Валутния борд. Именно затова активите им през 2001-а се увеличиха с над 24% - от 9 млрд. на 11.2 млрд. лева. Така, след най-голямата (от близо столетие) криза в САЩ, на българските банки бе отсъдено да отчетат най-успешната си година. По предварителни данни през 2001-ва те са спечелили 316.53 млн. лв., и то след облагане с данъци. Това е най-голямата печалба, отчетена от банковия сектор, от 1990 година насам. И този факт трябва да радва както клиентите, така и акционерите. Но той се дължи най-вече на Валутния борд, променените закони и правила за банкиране след 1997 г., когато на власт дойде правителството на Иван Костов. Неколкогодишната битка в тази посока успя да върне доверието в банките, макар и не напълно. А възвръщаемостта на акционерния капитал в тях в края на 2001-ва вече е около 38 процента. Което означава, че ако в началото на миналата година един инвеститор е купил акции в добра българска банка с номинал 1000 лв., дванадесет месеца по-късно стойността на инвестицията му е нараснала на 1380 лева.Класацията на в. БАНКЕРЪ за 2001 г. сочи, че в групата на най-добре работещите с пари на фирми и граждани институции у нас влизат БУЛБАНК, БИОХИМ, Банка ДСК, ХЕБРОСБАНК, SG ЕКСПРЕСБАНК и Първа инвестиционна банка. Единствено тези шест институции се нареждат в челната класация на в.БАНКЕРЪ по всичките пет, наблюдавани от него показателя - балансово число, собствен капитал, печалба, възвръщаемост на акционерния капитал и възвръщаемост на активите. А тези показатели дават комплексна и достоверна информация както за значимостта на кредитната институция на нашия пазар, така и за финансовото й състояние.Безспорният лидер в елитната банкова група (година след приватизацията й) все още еБУЛБАНКТя е мастодонтът на финансовата ни система с балансово число от 2.6 млрд. лева. Както и да ги смятаме, това са над 23% от всички банкови активи в България. Собственият капитал на банката е 415.6 млн. лв., а парите, които е привлякла от граждани и фирми, са 2 млрд. лева. Най-впечатляващият финансов показател на БУЛБАНК обаче е печалбата - в края на декември 2001 г. тя е 186.5 млн. лева. И ако остане същата след одита, ще осигури над 112% възвръщаемост на акционерния капитал и повече от 7% възвръщаемост на активите - резултати, които са похвални за всеки международен инвеститор. И вероятно изпълват със задоволство УниКредито Италиано, притежаваща 85.19% от капитала на банката.Италианците ще получат голям дивидент - за втора година. През 2001 г. те взеха 170.2 млн. лв. (след като купиха банката през ноември 2000-ата), а сега по сметките им ще ще влязат 158.9 млн. лева. Така за две години УниКредито ще прибере от БУЛБАНК 329.1 млн. лв. (168.3 млн. евро) и ще отчете 53% възвръщаемост на инвестицията си.Не бива обаче да се забравя, че принос за голяма част от тази печалба има и бившето ръководство на банката, водено от Чавдар Кънчев. Именно по негово време бяха натрупани огромните провизии по валутни наличности, които в началото на 2001 г. бяха освободени и прехвърлени (реинтегрирани) в положителния финансов резултат на банката. С тази операция в приходната й част влязоха 140 млн. лева. Без тях печалбата на банката след облагане с данъци в края на 2001-а щеше да е 85.8 млн. лева.През 2001 г. мениджърите на вече частната кредитна институция успяха да притиснат някои от големите й нередовни длъжници. След продължителни преговори АКБ Корпорация и Частно акционерно дружество Зографски, което притежава хотел Кемпински Зографски, започнаха да изпълняват ангажиментите си към банката.БИОХИМвлезе в елитния клуб едва през март 2001 г., но запази мястото си там до края на годината. Банката се прочу със скандалите между своите мениджъри, които през ноември прераснаха в яростна битка, достигнала до парламентарните лобита. А заверите и приказките на ухо тотално отровиха атмосферата в управителния съвет на БИОХИМ.Може и да изглежда странно, но напрежението в мениджмънта на банката не й попречи да постигне много добри финансови резултати. БИОХИМ, която в миналото перманентно се нуждаеше от държавна подкрепа, през 2001 г. успя да увеличи активите си 24% - от 509.1 млн. до 635.2 млн. лв., а кредитите, отпуснати от нея, нараснаха с повече от 25% - от 152.4 млн. до 191.2 млн. лева. Печалбата на банката в края на 2001 г. е над 19.5 млн. лв., възвръщаемостта на акционерния капитал достигна 67.9%, а на активите - над 3 процента.Тези показатели щяха да са много по-високи, ако БИОХИМ не бе заделила допълнителни провизии за някои кредити, погасяването по които е просрочено. Именно тези провизии предизвикаха последния скандал в мениджърския екип. Неговите членове се разделиха на два лагера, като едните защитаваха тезата, че допълнителните провизии не са необходими и заделянето им ще намали печалбата, а оттам ще свали и цената на банката, която е в процедура на приватизация. Противниците им пък заявяваха, че кандидат-купувачите и без това ще открият липсата на достатъчни провизии и ще поискат отбив от цената. В крайна сметка решаващата дума имаше проверката на одитора на банката - Делойт и Туш, който препоръча БИОХИМ да задели допълнителни провизии от близо 5.7 млн. лева.Сблъсъкът между враждуващите групи в УС на БИОХИМ обаче не остана без последствия и от мениджърския й екип си отиде Венцислав Любомиров. БКК и Министерството на финансите дълго оглеждаха различни кандидатури за негов заместник, като отново бяха подложени на натиск от различни лобита. Едва в средата на януари 2002 г. на освободеното от Любомиров място в управителния съвет бе назначена Емилия Палибачийска, която отговаря за вътрешния контрол и за кредитирането в БИОХИМ.Банка ДСКзапази лидерските си позиции в банкирането на дребно. Общият размер на кредитите за граждани в края на 2001 г. надхвърли 600 млн. лв. и в момента лихвите от тях са основният източник на приходи за кредитната институция. Благодарение на кредитите за граждани през миналата година банката успя да постигне добри финансови показатели. Балансовото й число нарасна с около 25% - от 1.18 млрд. до 1.47 млрд. лв., а собственият й капитал се покачи с близо 19% - от 125 млн. до 148.1 млн. лева. Печалбата на кредитната институция в края на 2001 е над 23.5 млн. лв. и й осигурява 33.6% възвръщаемост на акционерния капитал и 1.6% възвръщаемост на активите.Въпреки изброените дотук добри финансови показатели, според управителя на БНБ Светослав Гаврийски, Банка ДСК трябва да измине дълъг път, докато се превърне в универсална кредитна институция в истинския смисъл на думата. До края на миналата година разходите й за издръжка бяха намалени след постепенно съкращаване на персонала от 8 хил. на 5 хил. души и оптимизиране на клоновата й мрежа. Банката, макар и бавно, започна да навлиза на пазара на корпоративното кредитиране и в момента обемът на отпуснатите от нея фирмени заеми надхвърля 101 млн. лева. Сред предлаганите от нея услуги вече са дебитните карти и валутните операции.Мениджърски екип начело с Красимир Ангарски, който пое управлението на Банка ДСК през ноември 2001 г., трябва да завърши преструктурирането й. Той вече подготвя стратегия за развитие на банката, която е внесъл за одобрение в надзорния й съвет. Следващата стъпка на Ангарски е да изготви стратегия за приватизация на кредитната институция. Освен това той ще трябва да убеди Банковата консолидационна компания да не приема някои, меко казано недомислени идеи част от акциите на Банка ДСК да се продават на фондовата борса срещу компенсаторки.Ангарски ще трябва да се справи и с липсата на единна информационна мрежа в банката, което пречи да се извършат незабавни разплащания между клоновете й. Често клиентите й са принудени да висят на няколко гишета, за да извършат една елементарна операция. Необходимо е да се предприемат допълнителни мерки и за оптимизиране на персонала и клоновата мрежа, за продажба на ненужните за банката имоти и финансовите активи - вземания, полици, акции, записи на заповед и други, които тя е наследила от свои фалирали длъжници.Екипът на Ангарски ще бъде принуден да обърне по-голямо внимание на взаимоотношенията между банката и фирмите - управлението на активите им, извършването на незабавни разплащания, кредитирането и издаването на гаранции и поръчителства както в левове, така и във валута. SG ЕКСПРЕСБАНКзаложи през годината на агресивното навлизане на пазара за кредити на граждани. Тази политика, диктувана от собственика й - френския банков гигант Сосиете Женерал, й донесе успех. Банката успя да увеличи активите си с около 33% - от 439.1 млн. на 582.4 млн. лв., а кредитният й портфейл нарасна с повече от 53% - от 154.7 млн. на 237.2 млн. лева. В момента около 20% от него се падат на заемите за граждани, докато година по-рано те заемаха по-малко от 0.2% от всички кредити.Френските мениджъри на банката успяха да преодолеят някои проблеми във фирменото кредитиране. Споровете им с длъжниците Камбана 1899, Добрич 99 АД и Кредитна банка все още не са решени, но те не се отразиха на финансовите резултати на базираната във Варна SG ЕКСПРЕСБАНК. Според предварителните данни, печалбата й в края на декември 2001 г. е над 11.1 млн. лв., възвръщаемостта на акционерния капитал - около 39%, а на активите - над 1.9 процента. Собственият капитал на банката е нараснал с близо 19% и в края на 2001 г. е 77.1 млн. лв., което увеличава потенциала на SG ЕКСПРЕСБАНК за отпускане на големи фирмени кредити.Французите имат амбицията да разширят присъствието си на нашия пазар. Те писмено заявиха интереса си към приватизацията на БИОХИМ. Но дори и да не спечелят тази битка, в плановете на Сосиете Женерал е залегнала идеята за разрастване на бизнеса в България и за преместване на централата на SG ЕКСПРЕСБАНК в София още през 2003 година.ХЕБРОСБАНКсъщо вижда своя шанс за разрастване чрез покупката на БИОХИМ. Пловдивската кредитна институция стана собственост на ай Риджънт Груп в края на 1999 г. срещу сумата от 23.5 млн. щ. долара. Но финансовите показатели, които тя постигна през 2001 г., й позволиха да запази мястото си в групата на най-добрите кредитни институции. Активите на ХЕБРОСБАНК нараснаха с 28% - от 330.4 млн. до 421.5 млн. лв., собственият й капитал в края на годината е 95.7 млн. лв., печалбата - 15.7 млн. лв., възвръщаемостта на акционерния капитал - 57.2%, а на активите - над 3.7 процента.През годината ХЕБРОСБАНК не водеше активна политика в кредитирането. Общият размер на заемите й е нараснал само с 9% - от 105.8 млн. до 115.3 млн. лева. Миналогодишните безплодни напъни на ХЕБРОСБАНК да купи БИОХИМ обясняват този тип поведение. Банката води продължителни преговори с БКК и през цялото време бе принудена да поддържа голяма сума бързоликвидни активи, които да й позволят да плати договорената за БИОХИМ цена без забавяне.Ситуацията на международните пазари позволяваше на ХЕБРОСБАНК да води подобна политика, тъй като вложенията й в депозити в чужбина и в чуждестранни ценни книжа й носеха печалба. Сега обаче конюнктурата е доста по-различна. И ако ХЕБРОСБАНК не спечели поредното наддаване за БИОХИМ, мениджърите й ще трябва доста сериозно да помислят за увеличаване на кредитния портфейл. Това е една от малкото възможности банката да остане в групата на най-добрите.Първа инвестиционна банказапази през 2001 г. лидерската си позиция по обем на привлечени кредитни линии от чужбина, с които тя финансира български проекти на фирми.В края на декември 2001 г. активите на банката са нараснали с 59% - от 319.3 млн. на 507 млн. лв., а кредитите са се увеличили със 132.4% - от 151.3 млн. лв. на 285 млн. лева. Собственият капитал на банката в края на декември е над 46.9 млн. лв., а печалбата й - 10.8 млн. лева. Възвръщаемостта на акционерния капитал на ПИБ е 107.7%, а на активите й - над 2.1 процента. Изброените показатели превръщат банката в изкушение за всеки сериозен инвеститор, който иска с един удар да заеме сериозна част от финансовия пазар в България. Но засега собствениците й - австрийският инвестиционен фонд ЕПИК, ЕБВР, Първа финансово-брокерска къща, Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, нямат намерения да продават банката - независимо от разпространяваните на нашия пазар слухове.През 2002 г. мениджърите на ПИБ смятат да насочат усилията си в банкирането на дребно. Освен издаването на дебитни карти - пазар, от който банката притежава около 10%, и плащането на комунални услуги, ПИБ все по-активно навлиза на пазара за потребителски и жилищни кредити. Това е неразработена ниша за банката, на която тя има намерение тепърва да пробие, за да може да намали риска на своите операции и да увеличи доходността си. Според мениджъритена големите български кредитни институции бъдещето им е именно в банкирането на дребно. Добрите фирми в България не са чак толкова много, пък и те отдавна са разпределени между банките. Бъдещето на финансовия бизнес у нас е в разширяването на услугите (включително и на кредитните), за гражданите и за малкия и средния бизнес, смята изпълнителният директор на ОББ Стилиян Вътев.Според главния изпълнителен директор на БУЛБАНК Левон Хампарцумян, през 2002 г. на така нареченото банкиране на дребно ще бъде обърнато особено внимание. По този път вече са тръгнали Пощенска банка и SG ЕКСПРЕСБАНК. Само за една година те завоюваха по около 6.5% от пазара на кредити за граждани и вече берат първите плодове от агресивното си навлизане на него. Точно за този пазар през 2002 г. ще се разрази най-жестоката битка между банките. И победителите в нея ще доминират в банковия сектор през следващите няколко години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във