Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК разреши на ИНВЕСТБАНК да купи ТБ "Виктория"

Комисията за защита на конкуренцията взе решение в четвъртък (5 юли) да одобри сделката, с която ИНВЕСТБАНК закупува от фалиралата Корпоративна банка 100% от акциите на ТБ "Виктория". По този начин бе преодоляна и последната административна бариера пред тази покупка, която се проточи повече от една година.

Ще припомним, че още през март 2018-а БНБ обяви, че двамата кандидат-купувачи за ТБ "Виктория" - ИНВЕСТБАНК и Българо-американската кредитна банка, отговарят на всички законови и регулативни изисквания. Месец по-късно през април синдиците на Корпоративна банка съобщиха, че сключват с ИНВЕСТБАНК рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на съвкупността от следните финансови активи: 100% от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ "Виктория" ЕАД. Въпросната експозиция е депозитът от близо 96 млн. лв., който ТБ  "Виктория" трябва да върне на Корпоративна банка. В съобщението на синдиците изрично се уточняваше, че  сделката ще бъде завършена след приключване на процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация между ИНВЕСТБАНК и ТБ "Виктория".

В решението на КЗК, публикувано на 5 юли 2018-а, се казва, че въз основа на извършената оценка може да се заключи, че планираната концентрация между ИНВЕСТБАНК и ТБ "Виктория" не води до създаване или засилване на господстващо положение, което значително да ограничи или възпрепятства ефективната конкуренция на анализираните пазари. "Извършеният анализ показва, че сумарните пазарни дялове на участниците в сделката на нито един от засегнатите пазари не се явяват притеснителни. Тези дялове са далеч под 15%, поради което не се налага извършването на по-детайлен анализ. Съществена промяна в позицията на обединената след концентрацията група няма да настъпи предвид незначителното пазарно присъствие на ТБ  "Виктория" ЕАД.

След осъществяване на сделката "Инвестбанк" АД ще запази своята позиция на пазарите на банкиране на дребно и на едро, включително и по сегменти (с изключение на сегмента жилищни ипотечни кредити за физически лица, на който се измества с една позиция нагоре в класацията), коментират в анализа си към решението на КЗК нейните експерти. С оглед на всички тези заключения КЗК приема, че нотифицираната сделка следва да бъде безусловно разрешена съгласно чл. 26, ал.1 от Закона за защита на конкуренцията.

След това разрешение трябва да бъде извършено договореното плащане за прехвърляне на акциите на ТБ "Виктория" към ИНВЕСТБАНК и изплащането на депозита на ТБ "Виктория" към Корпоративна банка. При приключването на всички тези операции ще започне процедура по поглъщането на ТБ "Виктория" от ИНВЕСТБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във