Банкеръ Daily

Финансов дневник

КЗК разглежда сделката за "Банка Пиреос България"

Комисията за защита на конкуренцията е образувала производство по концентрация за сделката между "Юробанк" (Пощенска банка) и "Банка Пиреос България". Съобщението на антимополния регулатор е публикувано на 16 януари. В документацията, постъпила в КЗК, се посочва, че операцията ще окаже въздействие върху следните съответни продуктовогеографски пазари в страната - банкови дейности, разделени на следните сегменти: банкиране на едро, банкиране на дребно и платежни услуги и инструменти. Както и в дистрибуция на застрахователни продукти, лизинг, инвестиционно посредничество и факторинг.

За да бъде успешно финализирана сделката по придобиването на "Банка Пиреос България", одобрение трябва да бъде получено и от БНБ. 

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, още през ноември миналата година стана ясно, че "Юробанк" е избран за купувач на "Банка Пиреос България". Стойността на сделката е 75 млн. евро. 

С приключването на сделката "Пощенска банка" ще има активи на обща стойност над 5 млрд. евро, а капиталът й  ще надхвърли 600 млн. евро. Очакваните приходи преди провизии ще са над 150 млн. евро, а нетната печалба ще надхвърля 70 млн. евро. Отделно от това банката ще запази солидните си коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност.

До решението за покупко-продажбата  се стигна, след като в хода на финансовата криза в южната ни съседка "Пиреос банк" получи сериозна държавна помощ  от Гръцкия фонд за финансова стабилност,  за да се рекапитализира. Условието бе определен брой  години тя  да възстанови парите  на държавния фонд.  За да получи споменатата финансова инжекция от държавата, гръцката "Пиреос" пое ангажимента  да продаде дъщерните си банки в чужбина, за да си осигури необходимата ликвидност. Банката вече финализира сделките около продажбите на поделенията си в Румъния, Сърбия и Албания. 

През 2015 г. Пощенска банка придоби и погълна активите на българския клон на "Алфа Банк" - друга голяма гръцка кредитна институция.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във