Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЗК каза "ДА" за покупката на SG Eкспресбанк

Роди се най-голямата банка у нас

Комисията за защита на конкуренцията одобри сделката, чрез която "Банка ДСК" придобива "Сосиете Женерал Експресбанк". Това става ясно от решение на регулатора от 13 декември, според което сделката няма да ограничи ефективната конкуренция на българския банков пазар.

Обединението създава най-голямата банкова група у нас, която има балансово число от 19.437 млрд. лева. Досегашният лидер - "УниКредит Булбанк" АД, притежава активи за 19.15 млрд. лева.

Българска народна банка вече се произнесе положително за сделката. На 14 ноември 2018 г. управителният съвет на БНБ взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от "Банка ДСК" на акции, представляващи 99.7352% от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк".

Припомняме, че в началото на август тази година френската група "Сосиете Женерал" обяви решението си да продаде мажоритарния си дял в "Сосиете Женерал Експресбанк" на "Банка ДСК".

Предмет на  продажбата са и дъщерните компании на "Сосиете Женерал", които са 100% собственост на българското подразделение на Групата - лизинговата компания "Сожелиз България" и "Сосиете Женерал Факторинг", както и дяловете на застрахователното дружество "Сожелайф България" и Регионален фонд за градско развитие (51% собственост на СЖЕБ). Групата "Сосиете Женерал" ще остане в България чрез компанията си за оперативен лизинг и управление на автопарк "АЛД Аутомотив". С решението си Антимонополната комисия одобри и косвеното придобиване от "Банка ДСК" на дъщерните на френската банка дружества. В първите дни на декември и Комисията за финансов надзор позволи на банката купувач да придобие пряко и непряко 100% квалифицирано участие в "Застрахователно акционерно дружество "Сожелайф България" АД.

Консолидацията със "Сосиете Женерал Експресбанк" значително ще разшири позициите на "Банка ДСК" на българския пазар. В съобщението на "Банка ОТП", част от която е "Банка ДСК" за сделката, се посочва, че: "С пазарен дял от приблизително 6.7% "Societe Generale Експресбанк" е седмата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента за банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. В резултат на придобиването "ОТП Груп" ще засили още повече пазарната си позиция в България."

Както "БАНКЕРЪ" вече писа, с покупката на "Сосиете Женерал Експресбанк"  нейният купувач - "Банка ДСК", може сериозно да увеличи корпоративния си кредитен портфейл и да подобри още повече финансовите си резултати. Френската банка си създаде много стабилен и доходоносен кредитен портфейл у нас и той й носи много добри печалби. Общият размер на активите й в края на септември 2018-а е 6.57 млрд. лв. и за дванадесет месеца е нараснал с 340 млн. лева. При близо два пъти по-малко активи, отколкото са тези на "Банка ДСК", "Сосиете Женерал Експресбанк" има корпоративни кредити, чиято сума - 2.28 млрд. лв., е доста близка до тази на "Банка ДСК". Печалбата на банката от 86.38 млн. лв. за една година е нараснала с почти 6.1 млн. лева. Тя  се дължи изцяло на нарастването на нетните лихвени приходи,  на таксите, и на комисионите.

Успоредно с продажбата "Сосиете Женерал" и "Банка ОТП" провеждат неексклузивни дискусии във връзка с подписване на договор, който ще включва предоставяне на услуги от двете страни (включително, но не само, и инвестиционно банкиране, капиталови пазари, финансиране и глобално транзакционно банкиране) в Албания, България, Хърватска и Унгария. 

 

 

  

Facebook logo
Бъдете с нас и във