Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КЪДЕ ДА ВЛОЖИМ ПАРИТЕ СИ

УРАВНЕНИЕ С МНОГО НЕИЗВЕСТНИПо природа българинът е недоверчив, особено що се отнася до възможности, които да увеличат спестените му средства. Опарил се в първите години на прехода, когато голяма част от спестяванията бяха погълнати от финансови пирамиди, сега той продължава да питае недоверие към предлаганите от банките в България депозитни продукти. Банките предлагат разнообразие от депозити, чиято лихва не надхвърля 10%. Но предлагат и изненади, които няма да ви направят по-бедни, но ще обезсмислят усилията - такси за откриване и закриване на депозита, липса на капитализация на лихвения процент и ниска лихва при предсрочно ползване на средствата. Основното при договарянето на депозита е играта на мишка и котка между клиента и банката, когато се уточняват формирането на лихвения процент, размерът на наказателната лихва и таксите за извършване на услугите. Като правило, за депозити с големи размери банките предлагат лихва, различна от посочената в рекламните си материали. И тя се договаря при директен контакт с банковия служител, който има какво да предложи, ако процентът ви се стори нисък. В зависимост от политиката на финансовата институция може да бъде предложено и капитализиране на лихвата, месечно изплащане в деня на падежа или изплащане на цялата лихва при изтичането на депозитния срок.Нормално е да изберем дългосрочен депозит, ако осигурява по-висока лихва. Затова трябва да проверим дали капитализацията на по-краткосрочните депозити (например едногодишните) не предлага достатъчно конкурентни условия. Да сравним двете инвестиции. Нека вземем за пример две банки, които предлагат еднакви лихви по едногодишните депозити - 6.5%, но различна лихва по тригодишните си депозити - 6.9 и 7.1 процента. И в двата случая простата лихва е по-висока за по-дългосрочния депозит. Но не трябва да забравяме, че ако лихвата, която получаваме при едногодишен депозит, се капитализира (добави се към първоначално вложената сума), тя също носи доход. Нека определим размера на нашата инвестиция на 15 000 лева. Тогава в първия случай (6.5% за една година и 6.9% годишна лихва за тригодишен депозит) по-изгодна е инвестицията в едногодишни депозити - при нея за три години печелим 14.24 лв. повече. При втория случай (7.1% годишна лихва за тригодишен депозит) обаче при тригодишната инвестиция печелим 75.76 лв. повече.Какво трябва да направим, ако вече сме избрали тригодишния депозит, но искаме да проверим каква ще е доходността ни, ако изтеглим депозита предсрочно. Трябва да проверим предварително условията, които банката поставя в такива случаи.Ако има вероятност, например 30%, да прекратим депозита след края на първата година, можем отново да сравним условията, които ни предлага едногодишният депозит, с тези на тригодишния. Нека предположим, че лихвата при предсрочно прекратяване на депозита е 2.5 процента. Тогава с вероятност 30% ще получим 2.5% лихва и с вероятност 70% - 7.1 процента. Като умножим вероятностите по лихвения процент и съберем така получената доходност по нашия тригодишен депозит, получаваме годишна доходност от 5.72% (0.3*0.025+0.7*0.071 = 0.0075+0.0497 = 0.0572 = 5.72 процента). Това означава, че ако вероятността да прекратим депозита си след изтичането на първата година от срока е 30%, инвестицията в едногодишен депозит ще ни донесе 117 лв. годишно повече от тригодишния депозит.Така че простото на пръв поглед решение къде да вложим парите си дългосрочно може да се окаже уравнение с много неизвестни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във