Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРИВОЙ РОГ ПАК СЪБРА СИБАНК И ФИНАНСОВОТО МИНИСТЕРСТВО В СЪДА

СИБАНК и Министерството на финансите се срещнаха челно в съдебен сблъсък заради 52 млн. лева. Само за сравнение трябва да се каже, че в момента внесеният капитал на банката е два пъти по-малък - 20 млн. лева. На 1 юли 2003-а адвокатите на банката и на финансовото ведомство близо час спориха пред съдия Бонка Йонкова от Софийския градски съд дължи ли държавата 52 млн. лева на СИБАНК? Разправията е с повече от десетгодишна давност. Защитниците на банката претендират, че държавата дължи въпросните 52 млн. лв. на фалиралата през юли 1997 г. Стопанска банка, а нейните активи СИБАНК купи през май 2000-а. Задължението (за което в.БАНКЕРЪ има една дузина публикации през годините) възниква през декември 1989 г., когато Стопанска банка, по нареждане на Министерския съвет на (тогава) Народна Република България, превежда 24.9 млн. г. марки в съветската Внешэкономбанк. Това е размерът на вноската, с която комунистическото правителство на държавата ни трябва да плати участието си в проекта за изграждане на рудодобивния и обогатителен комбинат Кривой рог в някогашния СССР. Разпадът на Съветския съюз остави комбината на територията на Украйна.След събитията на 10 ноември 1989 г. мениджмънтът на Стопанска банка на няколко пъти поставя пред Министерството на финансите искането да й възстанови въпросните 24.9 млн. г. марки. През 1994 г. те са включени в сумата на вземанията, които Стопанска банка настоява правителството да й замени с облигации по Закона за уреждане на необслужваните кредити до 31 декември 1990 година. Министерството на финансите приема искането на банката, но заменя с облигации по ЗУНК само лихвите по вземането, но не и главницата от споменатите 24.9 млн. г. марки. Причината е, че фиксираната в закона сума от 1808 млн. долара номинал на облигациите се оказва недостатъчна, за да бъдат покрити претенциите на всички държавни кредитни институции и част от предявените от тях вземания остават неудовлетворени. Според адвокатите на СИБАНК с решението си за преоформянето на част от вземането на Стопанска банка държавата на практика го е признала. Те подчертаха, че парите, дадени от банката през 1988-а, са включени в дълга на Русия към България, което според тях е неоспоримо доказателство, че става въпрос за държавно вземане и следователно Министерството на финансите трябва да възмезди СИБАНК (наследила активите на Стопанска банка) за придобиването му. Самата Внешэкономбанк още през 1994-а е уведомила тогавашните шефове на Стопанска банка, че няма да преговаря с тях по случая Кривой рог, тъй като става дума за вземане на българската държава. Присъстващият на съдебното заседание адвокат на финансовото министерство веднага оспори тези документи, представени от адвокатите на СИБАНК. Той заяви, че те не са оригинални и нямат легализиран превод на български. Защитниците на СИБАНК на свой ред обясниха, че представените от тях документи се потвърждават и от изготвената счетоводна експертиза по делото.Представителите на Министерството на финансите твърдят също така, че давностните срокове за предявяването на иска от страна на СИБАНК отдавна са изтекли. Адвокатите на банката обаче смятат, че давностните срокове са спрели да текат през 1996 г., когато министърът на промишлеността Климент Вучев потвърждава това задължение на държавата към Стопанска банка. През март 2001 г. синдиците на банката пък предявяват иск към държавата за 52 млн. лева (главницата плюс натрупаните по нея лихви). Съдия Бонка Йонкова трябва да се произнесе по спора - вече между СИБАНК и Министерството на финансите, до 1 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във