Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитните посредници правят фокуси

S 250 eaa0848a c361 476c b4cc 0611f2e8ab34

Кредитните посредници намериха хитър начин да се измъкнат от задължителната регистрация в Българска народна банка (БНБ). Оказва се, че осем месеца след изтичането на определения от закона  срок (21 януари 2017-а) в списъците на Централната банка фигурират едва 27 кредитни посредници - 20 български и седем чуждестранни. 

Реалният брой на хората, които извършват подобна дейност като комбинация от физически и юридически лица, обаче е над 1000, твърдят  познавачите на  бранша. А размерът на пазара на кредитното посредничество не е малък - през тази година стойността на сделките на него ще  надхвърли 250 млн. лева.

"Всички, които извършваха кредитно посредничество преди задължителната регистрация, продължават да го правят и сега", обясни пред "БАНКЕРЪ"  Тихомир Тошев, управител  на един от най-големите кредитни посредници в страната -  "КредитЦентър" .

"Голямата част от кредитните посредници просто работят на ръба на закона, или бих казал - незаконно избегнаха вписването в БНБ. Това им се  отдаде  благодарение на рекламните договори, които сключиха с банките. Договори, според които те просто рекламират услугите на банката и декларират, че не са кредитни посредници. Но всъщност  реално  те извършват посредничество", разясни схемата Тошев. Според него тази практика ще бъде преодоляна вероятно  в следващите една-две години, тъй като се очакват допълнителни регулации, които да ограничат възможностите  за такива  "упражнения " покрай  рекламните договори на банките. 

"До момента БНБ е извършила проверки на няколко юридически лица, за да установи дали дейността им попада в обхвата на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, но  не са установени нарушения", обясниха  представители на  Централната банка. Те  подчертаха, че са информирали лицензираните банки и финансови институции по чл.3а  от Закона за кредитните институции, че кредиторите, извършващи дейност в обхвата на този закон, трябва да работят само с лица, които фигурират в регистъра на БНБ. 

В момента обаче има и клиенти, които стават жертва на  заблудата, че получават кредитно посредничество, отговарящо на законовите изисквания, а всъщност им се случва нещо като разходка  между две или три банки и в крайна сметка, в която  ги одобрят, там сключват договор за кредит, твърди Тихомир Тошев. В някои случаи се оказва, че клиентът е ощетен с 10-15 хил. лв., добави той.

Контролът над кредитните посредници се затегна след финансовата криза от 2008 година. Последвалият лов на фалшиви специалисти  доказа, че част от консултантите, познавайки отлично пазара, са "надценявали" възможностите на клиентите си и са им уреждали кредити, каквито в дългосрочен план хората не са могли да обслужват. Именно това беше и причината Брюксел да създаде директива за ипотечното кредитиране, въпреки че развитите пазари - като Великобритания, Германия и Франция, отдавна имат регулация  за дейността на кредитните посредници.

"Ако човек  прегледа и практиката в  останалите страни от Европейския съюз - няма регистър, в който да са  вписани по-малко от  100 кредитни консултанти. Ние сме може би единствените, при които още не е попълнен регистърът, но това е така, защото у нас се намери начин да бъде заобиколен  поредният закон", отбеляза Тихомир Тошев.

У нас Директива 2014/17/ЕС бе прокарана през Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Наредба 19 (приета на 20 октомври 2016-а) за кредитните посредници.

Едно от евроизискванията беше всички кредитни посредници да бъдат вписани в регистър, воден от централната ни банка. За да подлежат на регистрация обаче, те трябва да отговарят на редица изисквания. Това, а не цената на регистрацията (3000 лв.), според  хората от бранша, е основната причина посредниците да се "скрият" зад договори за реклама и да не подадат данните си  в БНБ.

А какви всъщност са изискванията?

Управителят на фирмата трябва да има поне двегодишен опит във финансовата сфера. Нужно е и да поеме отговорността, че ще консултира клиентите си, защитавайки техните интереси така, че да получат най-изгодния кредит, който да могат да обслужват дългосрочно. За да бъдат регистрирани в БНБ кредитните посредници, трябва да поддържат и застраховка "Професионална отговорност" с лимит 700 хил. евро и ако се докаже, че със съветите си са ощетили клиент, застраховката им трябва да покрие размера на загубата му. Стойността на полицата е около 1000 лева.

Освен това, регистрирайки се, кредитният консултант се задължава да обяснява на клиентите си дали е обвързан с договори с две-три банки, или представлява по-голямата част от пазара и наистина предлага пълен избор от ипотечни кредити.

Консултантът трябва да съобщи и размера на комисионата за услугите си, а не да крие каква е изгодата му да заведе клиент в определена банка.

За да бъдат максимално актуални данните в регистъра, наредбата предвижда в 15-дневен срок кредитните посредници да уведомяват БНБ за всяка промяна в информацията, която са предоставили за вписване в него. Тези корекции ще се подават в електронен формат и ще им струват по 500 лева.

За улесняване на процеса БНБ предвижда да пусне през октомври автоматизирана система за представяне и съхранение на необходимите документи по регистрация. Внедряването на тази нова система ще позволи по-бързото и ефективно обработване на документите, убедени са експертите от Централната банка.  

 


Санкции още няма

За осъществяване на дейност без регистрация като кредитен посредник Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители предвижда административни наказания - за физическите лица те са в размер от 5 хил. до 10 хил. лв., а за едноличните търговци и юридическите лица - от 20 хил. до 40 хил. лева. Към   момента  обаче БНБ не е налагала глоби или санкции  за кредитно посредничество без регистрация.


Facebook logo
Бъдете с нас и във