Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНИТЕ КОМПАНИИ УХАЖВАТ НЕБЛАГОНАДЕЖДНИТЕ

През 1880 г. филантропът сър Джошуа Уодилав основава финансовата институция Провидънт файненшъл (Provident Financial). Основният й предмет на дейност е да отпуска заеми на приемлива цена на семействата от работническата класа във и около Брадфорд, Северна Англия. През февруари тази година неговата компания, която днес е една от водещите на Острова в областта на домакинските кредити - дребни, краткосрочни и необезпечени, започна да разпространява в цялата страна кредитни карти Ванкис (Vanquis). Те са предназначени за хора, на които никоя банка не отпуска заеми. С тази карта човек може да получи до 200 англ. лири заем на цена, чиято цена за най-високорисковите клиенти достига 69% годишна лихва. Според ръководството на Провидънт обичайният лихвен процент по тези кредити е около 50% и компанията не начислява комисиони за закъснели плащания или при нарушаване на кредитните лимити. Все пак подобна лихва е три пъти по-висока от тази при обикновените кредитни карти и доста над 30-те процента, които обичайно начисляват картите, емитирани от магазините. Нещо повече, Ванкис се появява на пазара в момент, когато английските политици и медии бият тревога за набъбващите потребителски кредити. През януари един англичанин посегнал на живота си заради дългове в размер на 130 хил. англ. лири по 22 различни кредитни карти.Кредитните карти за хора с лоши кредитни досиета са относително нови за Великобритания. Но от известно време са нещо обичайно за американците. Кредиторите ги пуснаха в оборот, след като пазарът на първокласни заеми се наводнява с пари и те започват да се оглеждат за нови източници на печалба. Дори в САЩ тази ниша има голям потенциал за растеж. В момента, по оценка на експерти, отпуснатите заеми на клиенти с лоши кредитни досиета са едва 3% от общата сума 597 млрд. щ. долара, която американците са изтеглили чрез кредитните си карти. Те са се увеличили със 7.9% през миналата година срещу едва 2.6% за целия сектор. Мнозина се питат как компаниите изобщо правят пари от кредитите, които дават на неблагонадеждни клиенти. От една страна, високите лихвени проценти имат за цел да ги обезщетят срещу по-високия риск да загубят парите си. От друга страна, преценките и остойностяването на рисковете стават все по-прецизни благодарение на напредъка на технологиите и на обработката на данни. Освен това кредитните компании използват сложни компютърни програми за проследяване на забавени плащания и на други признаци за повишаване на риска. Емитентите на кредитни карти за хора с лоши кредитни досиета по правило обръщат еднакво внимание както на събирането на заемите, така и на управлението на риска - те налагат допълнителни такси, като например за кандидатстване за кредит, и ограничават отпусканите заеми до малки суми (500 щ. долара е типичният кредитен лимит). Разбира се, е много по-лесно тяхната дейност да се опише, отколкото да се извърши, особено в периоди на икономически спад. След като технологичният балон през 2000 г. се спука, доста емитенти на кредитни карти за неблагонадеждни клиенти фалираха. По данни на щатската Федерална корпорация за застраховане на депозитите през декември 2000 г. в САЩ е имало 156 специализирани кредитори на клиенти с лоши кредитни досиета (включително ипотечни кредитори, фирми, отпускащи заеми за коли и емитенти на кредитни карти). Днес те са не повече от сто, като девет от тях издават кредитни карти. Оцелелите, сред които и местните лидери - Метрис (Metris) и Провидиън (Providian), стават все по-придирчиви към кредитните истории на клиентите си. Но в същото време през последната година световната икономика започна да набира скорост, което се отразява благотворно и върху постъпленията на кредиторите. Международната рейтингова агенция Фитч (Fitch) е изчислила, че делът на неблагонадеждните длъжници, закъснели с плащанията повече от 60 дни (добър показател за евентуална неплатежоспособност), е най-нисък от ноември 2001 г. насам. Лихвените проценти в САЩ обаче тръгнаха нагоре, което заплашва с нов кредитен срив. Още повече че кредиторите на високорискови клиенти емитират не само кредитни карти, но отпускат и скъпи заеми за коли и ипотеки с променливи лихви. От това дейността им става още по-рискова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във