Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТНАТА АГЕНЦИЯ ОСТАВА В БНБ

В България не може да има развит пазар на кредитни карти, ако не се учреди специална агенция, която да събира информация за финансовото състояние на потребителите им. Банките ще ползват нейните услуги, когато решават дали да издадат карта на дадено лице, или не. До този извод стигнаха шефовете на кредитните институции преди година и решиха да създадат такава агенция. Разработването на проекта бе възложено на Банксервиз. Осъществяването му обаче още в зародиш се сблъска с проблема за банковата тайна. Идеята е информацията, събрана в агенцията, да бъде достъпна за всички кредитни институции. Това обаче изисква банките да се съгласят да разкриват данни за своите клиенти, при това без да са получили разрешението им. А това е нарушение на чл. 52, т.4 от Закона за банките. Според неговия текст кредитните институции могат да предоставят информация за операциите и за авоарите на своите клиенти само при изричното им съгласие. Според служители на Банксервиз подготвяният от тях проект преодолява това противоречие, тъй като системата от данни за клиентите съдържа относителни, а не абсолютни стойности. За да бъде преодолян проблемът с банковата тайна, БНБ е предложила на кредитните институции агенцията да бъде създадена на базата на централния кредитен регистър, който е създаден и работи под нейната шапка от август 1998 година. По силата на Наредба N22 на БНБ банките не само предоставят в регистъра информация за своите длъжници, но имат и достъп до събраните в него данни. Проблемът е, че в регистъра има информация само за заемите над 10 хил. лв., която се актуализира всеки месец. За да могат данните да се ползват при издаването на кредитни карти, информацията в регистъра трябва да включи и много по-малките кредити - например от 1000 лв. нагоре, и да се актуализира по-често - например всяка седмица. БНБ се е съгласила да внесе необходимите корекции в кредитния регистър, но конкретните им параметри трябва да бъдат уточнени от самите търговски банки. Все по-сигурно е, че те все повече узряват проблемът да бъде решен именно по този начин.

Facebook logo
Бъдете с нас и във