Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТИТЕ В БЪЛГАРИЯ СА МАЛКО

Българският банков сектор ще има през следващите три години най-висок растеж сред страните от Централна и Източна Европа. Прогнозата е на аналитиците на Банк Аустрия Кредитанщалт, направена в изследване за развитието на кредитните институции в региона до 2006 година. Според анализа активите на банковия сектор в България ще се увеличават с по 13% на година при средногодишен темп от 9% общо за държавите от Централна и Източна Европа. Сходни са предвижданията и за нарастването на отпуснатите кредити и привлечените депозити. Обяснението е в по-ниската първоначална база, от която тръгва нашият банков сектор. Общата сума на отпуснатите кредити у нас например е едва 25% от брутния вътрешен продукт, което ни отрежда едва седмо място сред страните от Централна и Източна Европа. Първа е Хърватска, където отпуснатите заеми са 60% от БВП, а непосредствено пред нас на шесто място е Полша със съотношение от 30 процента. Съдейки от очакванията на експертите на Банк Аустрия, общото увеличение на отпуснатите от българските банки кредити през периода 2003-2006 г. ще е с около 55.6 процента. Същевременно България е на първо място в региона по отношение на раздържавяването на банките. След нас е Словакия, в която делът на чуждестранното участие в банковия й сектор е 83 процента. В края на класацията са Словения и Македония, където държавните кредитни институции все още държат 65-процентен дял от активите на сектора, а последното място е за Сърбия и Черна гора, където чуждестранните банки притежават само 9% и приватизацията все още е в начален стадий.Страната ни заема седмо място по общата сума на банковите си активи, които към 30 юни 2003 г. са 7.4 млрд. евро, показва изследването на Банк Аустрия. В това отношение далеч пред нас са държавите, които от следващата година ще станат част от Европейския съюз - Полша със 116.2 млрд. евро, Чехия със 79.3 млрд. евро и Унгария с 49.1 млрд. евро.

Facebook logo
Бъдете с нас и във