Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Кредитите продължават да растат

Растежът на кредита за частния сектор се ускорява през октомври и нараства със 7.8% спрямо същия месец на предишната година, а са били  7.4% месец по-рано. Това посочва  Министерството на финансите  в месечния си бюлетин за развитието на българската икономика.

За този резултат принос имат  както динамиката на корпоративните кредити, така и тази на кредита за домакинства. Годишният растеж на корпоративните кредити е 4.8%  при 4% месец по-рано, докато този на домакинствата е 10%  при 9.7% в края на септември. Редовно обслужваните  кредити на фирмите продължават да се увеличават, докато лошите и преструктурирани кредити намаляват като брой, отчита МФ. Потребителските кредити отново нарастват и в края на октомври достигат около 9 млрд. лв., или с 15,9% повече спрямо година по-рано, показват данните.

Темпът на годишно увеличение при жилищните кредити се ускорява до 10.2%, докато спадът на годишна база при компонента "други кредити" се задълбочава до 20.7%  при 16.9% месец по-рано.

Претегленият лихвен процент по новоотпуснати кредити за нефинансови предприятия се повишава с 3% през октомври. Повишението се дължи на кредитите, деноминирани в национална валута. Общият обем на новите  кредити за нефинансови предприятия е с 11.3 % повече в съпоставка с края на септември, но с 20.6% по-малко спрямо година по-рано. 

Средната цена на  новите потребителски и жилищни кредити се понижава съответно с 19 и 11 % спрямо края на предишния месец. Претегленият лихвен процент по нови срочни депозити през октомври се повишава с 13%, а  покачване имаше във всички валутни сегменти (левове, евро и щатски  долари). По вид държател претеглената цена по новите срочни депозити на домакинства и нефинансови предприятия се повишава съответно с 1 и 43% спрямо края на септември. Общият обем на новите  срочни депозити през месеца е 1.1 млрд. лв., или с 10.9% по-малко в сравнение със същия момент на предишната година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във