Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТИТЕ ПОЕВТИНЯВАТ ЗАРАДИ КОНКУРЕНЦИЯТА

Стилиян Вътев - главен изпълнителен директор на ОББ:Намаляването на основната лихва не се отразява върху цената на кредитите, както и върху доходите, които плащаме по депозитите. Нашите продукти отдавна не са обвързани с тази основна лихва. ОББ ще намали лихвите по потребителските кредити с четвърт процент, но това ще е резултат от политиката, която следваме на пазара, а не от намаляването на основната лихва.Мария Илиева - изпълнителен директор на Ейч Ви Би Банк Биохим:Основната лихва е само един от компонентите при формирането на базовите лихвени равнища на нашата банка. Така че след намаляването й ние ще понижим и лихвите по кредитите. Смятаме по заемите за фирми лихвите да паднат с около 2.5% на годишна база. Диана Митева - изпълнителен директор на Банка ДСК:Лихвите по кредитите ни не са обвързани с основния лихвен процент. Те не се влияят от движението му. Ако намалим лихвите по заемите, то ще е заради търсенето на пазара, а не заради движението на ОЛП.

Facebook logo
Бъдете с нас и във