Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТИТЕ ПОДПРЯХА БАНКОВАТА ПЕЧАЛБА

Банките ще приключат годината с печалба, надхвърляща 265 млн. лева. Според данните на БНБ за края на ноември тя е била повече от 258 млн. лева. Над 70% от нея се дължат на увеличения обем на отпуснатите кредити. Към 30 ноември 2002 г. те са достигнали 5740.9 млн. лв., докато година по-рано общият им размер е бил 3994 млн. лева.Най-активни на кредитния пазар са били Пощенска банка, БИОХИМ, Първа инвестиционна банка, SG ЕКСПРЕСБАНК, Райфайзенбанк (България), ХЕБРОСБАНК и БНП-Париба (България), които според критериите на БНБ формират т. нар. втора група кредитни институции. От октомври 2001 до октомври 2002-ра те са увеличили общия размер на предоставените заеми с над 800 млн. лева. Кредитите, отпускани от банките от първа група - БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, са нараснали с 520 млн. лева.За една година банките от втора група са повишили печалбата си от 50.5 млн. на 55.8 млн. лева. За групата, включваща БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, този показател е обратен - сумата е намаляла от 221 млн. на 152.8 млн. лева. Спадът в общия резултат на трите големи на финансовия пазар се дължи на БУЛБАНК. Нейната печалба в края на октомври 2002-ра е много по-малка, отколкото е била за единадесетте месеца на 2001 година. Тогава БУЛБАНК отчете значителни приходи от провизиите си - около 140 млн. лв., които прехвърли в положителния си финансов резултат. През 2002-ра този източник на печалби вече не съществуваше и банката трябваше да разчита единствено на постъпленията от лихви, от такси и комисиони и от търговия с валута и ценни книжа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във