Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КРЕДИТИ НАД 50 ХИЛЯДИ ЛЕВА ОТ ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ ДЕКЛАРИРАТ В БНБ

БНБ въведе нови изисквания за презграничните операции, които са в сила от 6 август 2003 година. Те са описани в променените на 24 юли Наредба N27 и Наредба N28, които бяха обнародвани в брой 65 на Държавен вестник от 2003 година. В тях са посочени условията, при които гражданите и фирмите могат да превеждат или да получават пари от чужбина. Корекциите в двете наредби бяха наложени от измененията във Валутния закон, които Народното събрание прие на 8 юли 2003 година. Според Наредба N28 банките вече са длъжни да изискват от клиентите си документи, удостоверяващи основанието за извършване на всички задгранични преводи, които надвишават 25 хил. лв., както и да предоставят информацията за тях в БНБ. До приемането на промените във Валутния закон това условие важеше за сделки над 20 хил. лева.Сега в Наредба N27 е определен редът, по който лицата, извършващи преводи в чужбина, трябва да информират за тях БНБ. Най-същественото в случая е, че отпада досегашното задължение тези операции да се регистрират предварително в Централната банка. В двете наредби остава изискването банките да информират БНБ за всички преводи, извършени от български граждани и фирми към чужбина, които надхвърлят 5000 лева. Те трябва да се отразяват в специални справки, които кредитните институции ще предоставят в БНБ до 30 дни след извършването на превода. Когато клиентите инвестират повече от 5000 лв. в чуждестранни книжа, обслужващите ги банки трябва да уведомят БНБ за това до 15 дни след приключването на сделката.Българските фирми и граждани, които получават заеми от чужбина, надхвърлящи 50 хил. лв., трябва да уведомят за това БНБ и на всеки три месеца да попълват справка за размера на задължението. Ако кредитополучателите не спазят това условие, обслужващите ги банки няма да извършват преводите им за погасяване на заемите. Размерът на задълженията ще се декларира чрез попълването на специални формуляри, които могат да бъдат получени на гишетата в БНБ или в търговските банки.Целта на промените във Валутния закон и в двете наредби на БНБ е да се приведе изготвяният от БНБ платежен баланс в съответствие с изискванията на Европейската комисия и на Европейската централна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във