Банкеръ Weekly

Финансов дневник

КОРПОРАТИВНА БАНКА ПРОМЕНИ НАДЗОРА СИ

Цялата печалба на Корпоративна банка за 2004 г., която е 4.22 млн. лв., ще бъде заделена във фонд Резервен. Това решиха акционерите на годишното й общо събрание, проведено на 11 май 2005 година. Целта на това решение е да се увеличи собственият капитал на банката, което ще й позволи да продължи да раздава кредити и по този начин да разширява пазарните си позиции. Ето защо до края на 2005-а акционерният капитал на банката ще бъде увеличен от 20 млн. на 30 млн. лева. Цялата вноска - от 10 млн. лв., ще бъде направена от фирмата Бромак, която е собственост на председателя на надзорния съвет на Корпоративна банка Цветан Василев. След увеличението делът на фирмата му в капитала на банката ще нарасне от 69 на 86%, а заедно със свързаното с нея лице - застрахователна компания Виктория, Бромак ЕООД ще притежава 93% от акциите.Според Цветан Василев, през тази година като нов акционер - с миноритарен дял, в банката ще бъде привлечен стратегически западноевропейски инвеститор.Водим преговори с четири чуждестранни финансови институции, които проявяват интерес към закупуване на малък пакет от акции в банката, съобщи за в. БАНКЕРЪ Василев. - Не мога да назова имената им, но смятам, че до края на годината ще успеем да сключим сделка с един от кандидатите, допълни той. Василев подчерта, че инвеститорът, който сега се пребори за миноритарния пакет, ще има най-големи шансове - след две-три години, да стане мажоритарен собственик на банката. За момента обаче политиката на Бромак ЕООД и на Виктория АД е да продължат да развиват банката, като увеличават активите й, приходите й и печалбата й и по този начин да покачат пазарната стойност на акциите й. През 2004 г. балансовото число на Корпоративна банка е нараснало от 296.7 млн. лв. на 359.5 млн. лева. Чистият доход от лихви от кредити, депозити в други финансови институции и държавни облигации се е увеличил с 57% и в края на 2004 г. е 13.8 млн. лева. В бизнес плана на банката за 2005 г. е заложено балансовото й число да достигне 450 млн. лв. и да се внедри нова информационна система.Общото събрание на кредитната институция взе решение също да се промени надзорният й съвет. Първо, съставът му бе намален от петима на трима души. Така в него остават Цветан Василев, Янчо Ангелов и Златозар Сурлеков. Преди петчления съвет на надзора бе необходим, тъй като банката имаше само двама изпълнителни директори, поясни Цветан Василев и допълни: Сега те са трима и могат да поемат целия обем от оперативна работа. Поради това не е необходимо надзорният съвет да е от петима души. Ето защо освободихме от него Николай Велков и Бисер Лазов. Двамата обаче ще продължат да работят за банката като съветници на председателя на надзорния съвет. Пред БАНКЕРЪ Василев допълни, че промяната на надзора се налага и поради преговорите за продажба на миноритарен пакет от акциите на кредитната институция на чуждестранен инвеститор. В случай че те завършат успешно до края на годината, най-вероятно новите акционери ще искат да имат свой представител в надзорния съвет. А това означава, че в него ще настъпят нови промени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във